Halv miljon hindras från att flytta
Nyheter | Bostäder

Halv miljon hindras från att flytta

Reavinstskatten låser in allt fler seniorer i sina hem. Det visar SPF Seniorerna och Skattebetalarna i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-06

Rapporten, ”Flyttskatterna – Låser in seniorer och stänger ute yngre”, bygger på ny statistik från SCB som tagits fram av förbundet i samarbete med Skattebetarnas förening.

Siffrorna visar att andelen äldre småhusägare i befolkningen har ökat från 23,1 procent år 1998 till 31,5 procent år 2017.

– Men bara en mindre del av den ökningen kan förklaras demografiskt, säger Anna Eriksson på SPF Seniorerna som arbetat fram rapporten tillsammans med Skattebetalarnas chefsekonom Sofia Linder.

Sex av tio

Tesen stärks av en undersökning som SPF Seniorerna och Skattebetalarna har gjort med sina medlemmar.

Kartläggningen som bygger på svar från cirka 4 300 seniorhushåll visar att vartannat seniorhushåll anser att de bor större än vad de behöver. Det handlar om 420 000 villor eller bostadsrätter.

Dessutom uppger sex av tio seniorer som äger sitt boende att flyttskatterna är ett hinder för en flytt. Det motsvarar cirka 487 000 hushåll.

Reavinsten

Det är framför allt reavinsten och övriga transaktionskostnader vid försäljning av en privatägd bostad som är problemet, enligt organisationerna.

För ett hushåll som bott 30 år i en villa med genomsnittspris hamnar den totala flyttkostnaden vid försäljning på cirka 610 000 kronor varav 550 000 kronor är reavinstskatt, enligt rapporten.

Ett rum

Det är så mycket hushållet förlorar på att flytta till en bostadsrätt till samma pris.

För en senior bostadsrättsägare som flyttar till mindre boende innebär en flytt att hushållet skattar bort ett helt rum, visar rapporten.

När månadskostnaden för en normalstor villa jämförs med månadskostnaden efter flytt till en lägenhet, så ökar månadskostnaderna för det seniora hushållet med minst 2 000 kronor.

Många äger sitt boende

Två miljoner personer är 65 år och äldre – ungefär en miljon bor i småhus och 440 000 i bostadsrätt. Många vill flytta, men har inte råd, enligt den nya rapporten.
Samtidigt råder underskott på bostäder i 84 procent av Sveriges kommuner.

Dölj faktaruta

– Problemet är att det här leder till minskad rörlighet på bostadsmarknaden för alla grupper, säger Anna Eriksson.

– Det gäller att få bort inlåsningseffekter så att äldre ska kunna bo bra och tillgängligt i en bostad som passar ett seniorhushåll. Det stärker livskvaliteten och minskar risken för exempelvis isolering och fallskador.

Eva Eriksson kritisk

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar nu rapporten i Expressen:
– Många upplever det som ett stort steg ekonomiskt att flytta och sälja huset, men upptäcker sen att det kan innebära högre kostnader trots att man flyttar till en mindre bostad.
Behovet av politiska åtgärder är stort.
– Man bör ta större hänsyn till inflationen när man ser till reavinstskatten eftersom effekten blir störst för de som bott en längre tid i sitt hem.

Dölj faktaruta
Eva Eriksson, förbundsordförande.

Kräver svar från partierna

SPFs medlemmar anser att bostadsfrågan är den viktigaste för förbundet att driva i årets valrörelse, till och med viktigare än frågan om bättre pensioner och vård och omsorg.

SPF Seniorerna kräver också under valrörelsen besked av riksdagspartierna om vilka åtgärder man är beredd att vidta.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-06
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas