SPF Seniorerna: Så går det att åtgärda bostadsbristen
Nyheter | Bostadskris
Foto Tomas Södergren

SPF Seniorerna: Så går det att åtgärda bostadsbristen

Egentligen borde dagens kris inte ha behövt uppstå. Det går att göra träffsäkra prognoser av behovet av särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-01

Det säger Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, i en kommentar till Boverkets kartläggning av hur många av landets kommuner som inte lever upp till skyldigheten att erbjuda äldre bostäder.

Ändå har det blivit så fel. Svårigheterna att beviljas särskilt boende skapar stort lidande hos många äldre. En orsak till att bristsituationen har uppstått går att spåra i demografin, menar Fredrik von Platen.

– Mellan 1930 och 1935 föddes extremt få barn i Sverige. Det var inför den “dippen” i demografin som kommunerna för tio år sedan, när 85-åringarna blev färre, började döma ut omoderna omsorgsboenden genom att riva dem eller minska platsantalet genom ombyggnad. Man var inte lika snabba på att uppföra nya boenden.

Försökte varna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) försökte hissa varningsflagg.

– SKL har sedan 2000-talets början varnat för “40-tals-puckeln” som tog avstamp 1936 för att kulminera 1945 och därefter ligga på en hög nivå. Finansdepartementet visste också om det här när man startade “köttbergsdebatten”.

Puckeln fick dessutom ett tillskott 1955-1970 med arbetskraftsinvandringen bestående av 40-talister från krigets Europa, fortsätter Fredrik von Platen.

Huvudet i sanden

Men istället för att planera för de kommande behoven valde ansvariga kommunpolitiker att blunda. En överdriven optimism grumlade klarsynen, menar Fredrik von Platen.

– Många kommuner bedövade sitt omdöme genom att hellre lyssna till locktoner från dem som säger att vi kommer att bli friskare när vi blir äldre och att robotarna och kamera-övervakningen kommer att göra sitt intåg i hemtjänsten, och så vidare.

Måste bygga nu

Så vad krävs för att åstadkomma ändring?

Situationen kommer att ta tid att förbättra, tror Fredrik von Platsen. Just därför är det av största vikt att man omgående får ökad fart på byggen av särskilda boenden.

– Äldrenämnderna i kommunerna vet ganska väl vad som behövs, men deras behovsplaner hålls tillbaka i budgetmanglingarna i kommunstyrelsen, säger Fredrik von Platen. Det måste motverkas, och här kan kommunala pensionärsråd göra viktiga insatser.

God tanke

Under utrensningen av omoderna äldrevårdsboenden av olika slag försvann också servicehusen, i vilka det fanns boendeformer med viss tillsyn, konstaterar Fredrik von Platen.

– Tillgång till sådant boende utan omfattande biståndshandläggning verkar det nu finnas tankar om investeringsbidrag till i regeringskansliet. Det tror vi från SPF Seniorerna är en bra tanke.

Flyttskatten

En annan åtgärd som är nödvändig och brådskande är fortsatt stöd till så kallade trygghetsboenden och seniorhus med gemensamhetslokaler, framhåller SPF Seniorernas bostadsexpert.

– Vi tror att 40-talistgenerationen som när de bildade hushåll hamnade i rekordårens villor, radhus i två plan med källare eller i trevåningshusen utan hiss, nu behöver tillgängliga moderna bostäder.

– Om de skulle slippa dagens flyttskatt skulle det bli fart på sådant byggande.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas