Brist på särskilt boende ökar
Nyheter | Nya siffror
Foto Colourbox

Brist på särskilt boende ökar

Alltfler kommuner rapporterar underskott i beståndet av särskilt boende. Det visar nya siffror från Boverket.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-01

Två mönster syns tydligt i årets upplaga av Boverkets bostadsmarknadsenkät:

• Underskott på platser i särskilda boenden har ökat mellan 2016 och 2017. 125 av landets 290 kommuner rapporterar underskott. Ifjol var antalet kommuner med underskott 109.
• Framtiden ser inte ljusare ut. 101 kommuner svar nej på frågan om behovet av särskilda boendeformer kommer att vara täckt om två år.

Inte om fem år

Inte heller om fem år tror sig 89 kommuner ha klarat av att nå balans mellan tillgång och behov av särskilt boende för äldre.

Situationen är helt oacceptabel, anser SPF Seniorerna, som har analyserat Boverkets siffror.

– Det betyder att de närmaste åren kommer sannolikt många svårt sjuka äldre att nekas plats på ett boende och riskera att fara illa, säger pressekreterare Anna Eriksson på SPF Seniorerna.

Föreskrifter

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunen som har ansvar för att det ska finnas särskilda boendeformer för äldre med behov av vård och omsorg.

– Ändå tillåts platsbristen fortgå utan att kommunerna tillrättavisas. Det är helt orimligt.

SPF Seniorerna anser att staten måste gå in med föreskrifter som stadgar en miniminivå på tillgänglighet och kvalitet för äldreomsorgen, även om detta skulle inskränka det kommunala självstyret.

– Socialtjänstlagen måste ändras så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skäliga, säger Anna Eriksson.

Ny form på gång

Positivt är att regeringen nu överväger ett nytt alternativ, som innebär att kommuner som önskar ges möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt, menar SPF Seniorerna.

– Inte minst då det är uppenbart att för många kommuner idag missköter sitt uppdrag att se till att de finns platser på särskilda boenden.

Fler bostäder på gång

Du hittar Boverkets rapport här.

Totalt 98 kommuner bedömer att det tillkommer 5 600 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under åren 2017 och 2018.

Kommunerna själva står för drygt 35 procent av det förväntade tillskottet av bostäder i särskilda boendeformer.

Cirka 35 procent av bostäderna förväntas tillkomma genom en privat aktör vilket är en ökning jämfört med året innan då siffran var 25 procent. Allmännyttan står som byggherre för 16 procent av tillskottet.

Källa: Boverket

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas