KD: Så kan det bli fler bostäder till äldre
Nyheter | Budget 2019

KD: Så kan det bli fler bostäder till äldre

Bristen på bostäder pressar äldre allt hårdare. Det anser Kristdemokraterna som kräver en rad förändringar i sin höstbudget.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-28

Inför riksdagens kommande omröstning om budget för 2019 lägger Kristdemokraterna fram ett eget förslag.

En viktig del handlar om hur samhället ska få fram fler bostäder till seniorer.

– Rubrikerna om äldre som mot sin vilja lämnas i otrygghet, ensamhet och isolering kan komma att bli ännu fler när bristen på platser i särskilda boenden riskerar att öka. Samtidigt finns det allt fler äldre som inte har behov av heldygnsomsorg, men som är ofrivilligt ensamma – vilket riskerar medföra sämre hälsa – och är i behov av boenden med gemenskapsmöjligheter, skriver Jakob Forssmed, partiets ekonomisk-politiske talesperson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tagit intryck

Kristdemokraterna hämtar en del av sin argumentation i olika rapporter som pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO har gjort.

Flera av partiets förslag ligger också nära SPF Seniorernas krav.

• Fördubbla investeringsstödet för äldrebostäder – viktig faktor för byggandet av fler trygghets- och särskilda boenden. Dagens nivå på 400 miljoner kronor per år bör utökas med 550 miljoner kronor ytterligare per år.

• Inför en äldreboendegaranti, så att alla över 85 år ska ha möjlighet att flytta till ett anpassat boende – i första hand trygghetsboende – när den äldre själv bedömer att det är dags.

• Inför en äldreboendemiljard i form av ett prestationsbaserat bidrag på 1 miljard per år som de kommuner som lever upp till åtagandet om att förse äldre med plats i anpassat boende inom tre månader får del av. De som misslyckas med mer än 15 procent får inte del av stödet och kan drabbas av höjda vitesbelopp.

• För att äldre ska ha råd med nya anpassade boenden behöver ekonomiska möjligheterna stärkas bland annat genom höjt bostadstillägget för pensionärer (BTP). KD vill se en höjning av taket till 7 500 kronor och att den särskilda del som går till alla med BTP höjs med 300 kronor för ensamboende och 500 kronor för sammanboende.

• För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden kräver KD förändrade regler för flyttskatter så att man får ”skjuta hela skatten på vinsten vid en bostadsförsäljning framför sig till dess man lämnar den ägda bostadsmarknaden”. KD vill också slopa det förstärkta amorteringskravet.

Budgeten

Den 12 december väntas riksdagen anta den övergångsbudget som regeringen har lagt inför 2019.

Men flera partier lägger också fram sina egna budgetmotioner till riksdagen – förutom Kristdemokraterna också Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Pågående förhandlingar över blockgränsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet och Liberalerna kan också leda till ett nytt budgetförslag för 2019.

Om en ny regering kommer på plats före den 12 december lär alltså budgeten komma att justeras redan före årsskiftet, men också under nästa år i form av en tilläggsbudget.

Pengar saknas

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström har uttalat stora farhågor när det gäller övergångsbudgetens effekter.

Förslaget saknar de 5 miljarder till välfärden som tidigare utlovats av den rödgröna regeringen.

– Vi är oerhört oroade att det kommer att drabba de äldre negativt. Alla tecken visar på att äldreomsorgen är underbemannad och att det inte finns resurser. Det här var pengar man hade räknat med i kommunerna, säger Peter Sikström till Expressen.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas