Därför misslyckas regeringen med särskilda boenden
Nyheter | Bostäder
Riksrevisor Helena Lindberg.

Därför misslyckas regeringen med särskilda boenden

Riksrevisionen ger tummen ner för regeringens försök att få kommunerna att bygga fler särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-19

Allt fler kommuner i landet brottas med svårigheter att få fram fler särskilda boenden för äldre.

Samtidigt satsar regeringen på en stödform som inte fungerar, menar Riksrevisionen som granskat det så kallade investeringsstödet,ett finansiellt stöd som ska stimulera byggandet av nya boenden.

Inte mätas

Problemet med stödet är bland annat att det är utformat så att det inte går att ta reda på om det leder till fler platser i särskilda boenden.

Det finns kunskap om hur många platser som tillkom under den aktuella tiden, men eftersom det saknas information om hur många platser som samtidigt avvecklades är nettotillskottet okänt, konstaterar Riksrevisionen.

För byggherren

Dessutom är det inte möjligt att avgöra hur många av de platser som tillkom under stödperioden som skulle ha byggts även utan investeringsstödet.

– Den finansiella utmaningen för kommunerna var inte själva byggandet av äldreboenden, utan driften av dem. Risken är därför stor att stödet finansierade boenden som skulle ha byggts ändå, men som nu uppfördes med bättre ekonomiska marginaler för byggherren, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Generellt stöd

Stödet är också ensidigt utformat, menar Riksrevisionen. Drygt en tredjedel av landets 290 kommuner har inte tagit del av stödet.

– Olika kommuner har olika utmaningar när det gäller äldreomsorgen, där antal platser i särskilda boenden bara är en. Det är därför sannolikt mer effektivt att kommunerna får ett mer generellt stöd som kan anpassas efter varje kommuns specifika behov, säger Cecilia Dittmer, projektledare för granskningen.

Det är Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Uppdraget är också att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

Dölj faktaruta

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att göra om det nuvarande stödet till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

En och en halv miljard

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som betalas ut sedan 2016.

Det finns i dagsläget ingen bortre gräns för hur länge stödet ska betalas ut.

Totalt har strax över 13 000 lägenheter byggts och drygt 1,5
miljarder kronor har betalats ut sedan 2007.

Boverket utvärderade investeringsstödet 2013 men kunde inte svara på om de bostäder som byggts hade byggts på grund av
investeringsstödet eller inte.

Trots att kunskapsläget om det tidigare investeringsstödets effekter var oklart införde regeringen 2016 ett nytt investeringsstöd med ungefär samma konstruktion som det tidigare stödet.

Källa: Riksrevisionens rapport

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas