”Nu kommer fler att vilja flytta”
Flytta Colourbox
Nyheter | Reform

”Nu kommer fler att vilja flytta”

Uppskovsräntan slopas från årsskiftet. På tiden, menar SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor Fredrik von Platen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-29

Så här är villkoren idag: Den som säljer en bostad med vinst och sedan köper en ny bostad inom en viss tid kan välja att skjuta upp att betala reavinstskatten. Detta istället för att direkt betala reavinstskatten. Priset för detta är en så kallad uppskovsränta på 0,5 procent av uppskovet.

Så här blir det: Regeringens förslag innebär att uppskovsräntan slopas från årsskiftet.

Den slopade uppskovsräntan ska gälla såväl befintliga som kommande uppskov, enligt förslaget som regeringen nu lägger fram tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Alltså gäller det även för de som idag betalar uppskovsränta.

Skatten kvar

Själva reavinstskatten som är på 22 procent ska dock fortfarande betalas.

Förslaget att slopa uppskovsräntan ligger i januariavtalet mellan regeringen, L och C.

”Syftet med förslaget är att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att minska de inlåsningseffekter som räntekostnaden kan leda till.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Bara vinnare

Vilken betydelse kan då förändringen få för seniorhushåll som går i tankar att sälja sitt allt för stora hus och flytta till en mindre och lämpligare bostad?

– En hel del faktiskt, tror Fredrik von Platen. Fler kommer att vilja flytta.

– Det nya blir att hushållet slipper den årliga avgiften till staten, och kan istället använda kapitalvinsten till ersättningsbostaden.

Fredrik von Platen.

Alla vinner på reformen, menar han.

– Den stora samhällsvinsten blir att vi seniorer kommer att ha ekonomiskt lättare för att sälja våra överstora villor och radhus till barnfamiljer.

Nästan två miljarder

För beskattningsåret 2021 beräknas inkomsterna till staten minska med 1,7 miljarder kronor med januaripartiernas förslag.

Skatteverkets summering från 2017 visar att 634 000 personer hade valt att skjuta upp skatten och istället betala en ränta till staten. Tillsammans har de beviljats 307 miljarder kronor i uppskov och i snitt betalar varje person 2 400 kronor per år i ränta.

År 2017 var det nästan 130 000 personer som sålde en bostadsrätt och 151 000 som deklarerade en villaförsäljning. Samma år beviljades 49 000 nya uppskov.

Källa: Skatteverket

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas