Kräftgång för nytt boende
Nyheter | Brist
Foto: Colourbox

Kräftgång för nytt boende

Bara 14 kommuner satsar på den nya formen av trygghetsboende. Det visar en färsk rapport från Boverket.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-27

I maj (14/5) släppte den statliga myndigheten årets bostadsmarknadsenkät. Här finns siffror och analyser som visar på stora behov när det gäller äldres bostäder.

Under lång tid framförde regeringen att en ny boendeform skulle bli ett viktigt bidrag för seniorer som är i behov av mer trygghet och tillsyn än vad kvarboendet i den gamla bostaden medger, men som inte är så sköra och sjuka att särskilt boende är lämpligt.

Mellanformen skulle motverka exempelvis ofrivillig ensamhet, men heller inte kosta kommunerna så mycket i form av investeringar i fler platser och personal i särskilda boenden.

Förra våren

Den 2 april 2019 trädde därför ändringar i socialtjänsten i kraft som skulle möjliggöra den nya mellanformen, som fick namnet biståndsbedömt trygghetsboende.

Lagändringen förtydligar att det handlar om äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som också har behov av att bryta oönskad isolering.

Samtidigt bestämdes att det skulle vara frivilligt för kommunerna att inrätta den nya boendeformen.

261 säger nej

Men Boverkets årliga enkät till landets kommuner visar på en minst sagt svag utveckling. 14 kommuner har alltså infört boendeformen, medan 261 kommuner inte har gjort det. 15 kommuner har inte besvarat Boverkets fråga.

– De 14 kommunerna uppger att de har fått ihop 825 platser hittills, säger Marie Sand, samhällsplanerare vid Boverket till Senioren.

– Men det är 50 kommuner som uppger att de avser att införa boendeformen inom de närmaste tre åren.

För tidigt

Boverket gör ingen analys av den svaga förekomsten av biståndsbedömt trygghetsboende.

– Tillägget i Socialtjänstlagen om biståndsbedömt trygghetsboende är så pass nytt, så det är inget vi behöver analysera vidare i årets bostadsmarknadsenkät.

– Däremot kommer vi att följa utvecklingen, bland annat i kommande enkäter, säger Marie Sand.

Oklarheter

SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, Fredrik von Platen, menar att det biståndsbedömda trygghetsboende ännu inte har mognat i kommunerna.

– Boverkets enkät visar att formen inte har trängt in i kommunernas medvetande, säger Fredrik von Platen.

Varför inte?

– Det råder oklarhet om vem som ska bygga biståndsbedömda trygghetsboenden, om det ska vara i socialförvaltningens regi eller kommunens allmännytta. Sen är det väl så att alla nyheter från staten tar tid att få igång.

Vad är det mest positiva i Boverkets lägesrapport för seniorer?

– Mitt intryck är att det vanliga trygghetsboendet som ofta byggs av de kommunala bostadsbolagen äntligen har börjat ta fart.

Fredrik von Platen.
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas