Inga trygghetsbostäder i varannan kommun
Nyheter
Foto: Colourbox

Inga trygghetsbostäder i varannan kommun

Hälften av landets kommuner saknar helt trygghetsbostäder för äldre. Det visar en ännu inte publicerad undersökning som Boverket har gjort.

Publicerad 2014-12-03

Ingrid Birgersson och Annette Rydqvist från Boverket har under hösten kartlagt utbudet av seniorbostäder och trygghetsbostäder med landets kommuner. 200 kommuner har besvarat frågorna.

– Det ger oss en ganska bra helhetsbild av läget i hela landet, säger Annette Rydqvist., när resultaten presenterades på en konferens i Stockholm under onsdagen.

Den förklaring som kommunerna uppger till varför trygghetsbostäder inte kommer till handlar ofta om framför allt två faktorer, säger Annette Rydqvist:

– Det är svårt att attrahera privata entreprenörer och så saknas resurser för att skapa egna trygghetsbostäder.

 Kommunerna äger själva en fjärdedel av de trygghetsbostäder som finns.

– Man uppger att förekomsten av trygghetsbostäder skjuter upp behovet av särskilt boende, säger Ingrid Birgersson.

Tre av fyra kommuner uppger att man har ett underskott av trygghetsbostäder. Man bedömer också att läget kommer att vara oförändrat på fem års sikt.

När det gäller seniorbostäder uppger 60 procent av de svarande kommunerna att det råder underskott. Bristen kommer dessutom att förvärras på fem års sikt.

Det finns enligt Boverket cirka 6 650 trygghetsbostäder i de 200 kommuner som har svarat på enkäten. Antalet seniorbostäder är 27 800 stycken.

Med hjälp av det statliga investeringsstöd som sedan 2010 har utgått för trygghetsboenden har 3 668 trygghetsbostäder tillkommit runt om i landet.

Boverkets undersökning visar också att 45 kommuner överhuvudtaget inte arbetar med någon planering av bostadsförsörjning för äldre.

135 kommuner svarar att man har ett sådant arbete igång.

Enkätundersökningen kommer senare att publiceras i sin helhet på Boverkets hemsida.

– Vi ska under nästa år att genomföra ytterligare en enkät men då vända oss särskilt till fastighetsägarna, berättar Ingrid Birgersson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Definitioner

Definitionerna av senior– och trygghetsbostäder har likheter:

– båda vänder sig till grupper av äldre

– man behöver inget biståndsbeslut

– de är tillgänglighetsanpassade

– det finns gemensamhetsutrymme

Men också vissa skillnader:

– Trygghetsbostäder ska ha gemensamhetsutrymmen som matsal

– Krav på att personal ska finnas tillgänglig vissa tider varje dag

Åldersgränsen är satt till 70 år, enligt Boverket.

Investeringsstöd

Regeringen införde 2007 ett investeringsstöd för särskilda boenden

2010 utvidgades stödet till att omfatta även trygghetsbostäder

Projekt som påbörjas före årsskiftet får stöd

Efter årsskiftet skulle investeringsstödet ha tagits bort med S+MP-regeringens förslag.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas