Allt svårare för äldre få särskilt boende
Antalet boendeplatser har minskat samtidigt som de äldre blir fler och fler. Foto: Colourbox
Nyheter | Misslyckande

Allt svårare för äldre få särskilt boende

Fler kommuner uppger att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det visar en färsk sammanställning från Boverket.

Publicerad 2015-06-08

Med hjälp av underlag från landets 290 kommuner kan Boverket presentera en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2015 och 2016. I år har samtliga kommuner besvarat enkäten.

Det är dyster läsning när det gäller kommunernas möjligheter att leva upp till skyldigheten i Socialtjänstlagen att alla med tillräckligt stora behov ska få plats i särskilt boende. Nästan varannan kommun saknar platser.

I år uppger 122 kommuner att de har ett underskott på platser i särskilt boende. Det är 45 kommuner fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät.

Utvecklingen mot att allt färre bor i äldreboende samtidigt som allt fler bor kvar i det egna hemmet och får hemtjänst har pågått under lång tid.

Antalet vårdplatser och äldreboenden av olika slag har minskat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar Boverket:

• Sedan 1994 har det försvunnit närmare 40 000 platser i särskilt boende för äldre.
• Enligt den senaste statistiken bodde 88 700 personer 65 år och äldre permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2014.

– I förhållande till den äldre befolkningen, som inte har ökat så jättemycket, är det en väldigt kraftigt minskad chans för äldre personer att komma till äldreboenden, säger Gert Alaby på Socialstyrelsen i en kommentar till SVT.

– I kommuner och landsting har man inte en framförhållning. Detta är ett misslyckande för boendeplaneringsansvariga.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Alla kommuner

Bostadsmarknadsenkäten är en nationell undersökning som riktar sig till landets 290 kommuner.

Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och speglar därmed bostadsmarknaden i hela landet.

Källa: Boverket

SPF Seniorerna vill att alla som fyllt 90 år själv ska få välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till ett anpassat boende, utan krav på biståndsbedömning.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas