Fler sjuka äldre måste bo hemma
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Ny rapport

Fler sjuka äldre måste bo hemma

Möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsas allt mer. Fler bor kvar hemma trots omfattande behov. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin årliga rapport om läget i äldrevården.

Publicerad 2015-03-03

Andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma har ökat 2008-2013 från 67 till 74 procent – vilket innebär 320 000 personer i dagsläget.

Därmed ökar kraven på att primärvården och hemtjänsten har en god beredskap för de mest sjuka äldres behov.

Men så tycks det inte vara:

– Sköra äldre som bor hemma måste oftare läggas in på sjukhus än de på äldreboende, och det är ett tecken på att vården och omsorgen i hemmet behöver förbättras, säger Gert Alaby, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor i ett pressmeddelande.

Även bland alla över 80 år har andelen som bor på äldreboende minskat, konstaterar Socialstyrelsen och pekar på Boverkets färska enkät som visar att ett 80-tal kommuner uppger att de har brist på platser i äldreboenden.

Ännu fler räknar med att ha brist om fem år.

För första gången redovisar Socialstyrelsen så kallade ”genomströmningstider”, alltså hur lång genomsnittlig tid personer bor på särskilt boende innan de avlider.

– Drygt två av tio avlider inom ett halvår

– Drygt fyra av tio inom ett och ett halvt år

De nya registeranalyserna visar också att en flytt till äldreboende ofta föregås av en sjukhusvistelse.

– Flyttar man in på ett boende när man är svårt sjuk blir omställningen jobbig för den gamla. Det ställer också frågan om vad det särskilda boendet ska vara till för och vilken kompetens som finns där, säger Gert Alaby till Dagens Medicin.

Rapporten visar också på stora svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.

Socialstyrelsen hänvisar här till en prognos av Statistiska centralbyrån som pekar på att det om 20 år kommer att saknas omkring 160 000 utbildade undersköterskor.

– Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för vården och omsorgen just nu och framöver, säger Johanna Jupiter, projektledare för rapporten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Läget i vården

Här hittar du Socialstyrelsens årliga rapport som publicerades i fredags.

Rapporten innehåller en lång rad analyser och fakta.

  • Bland annat har läkemedelsbehandlingen till äldre förbättrats. Förskrivningen av olämpliga läkemedel har minskat 2005-2013 med 41 procent.
  • Det finns stora skillnader mellan kommunerna i förekomst av fallolyckor. Det ”visar att dessa olyckor kan minska genom aktivt förebyggande arbete”, slår Socialstyrelsen fast.
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas