Sjuk 94-åring straffas för att hon inte har hemtjänst
Nyheter
Montage SVT rpport / SVT Opinion

Sjuk 94-åring straffas för att hon inte har hemtjänst

"Det måste vara självklart att det är de äldres individuella behov som ska styra omsorgen", skriver SPF Seniorerna med anledning av SVTs nyhetsinslag från Norrköping.

Publicerad 2015-07-08

I SVT Rapport på tisdagskvällen rapporterades om 94-åriga Kerstin Johansson som nekas särskilt boende trots att hon är sjuk, ensam och minskar i vikt sedan en nära vän gått bort. En anledning är att hon inte har hemtjänst och därför inte anses ha tillräckliga behov. Men att hon inte har hemtjänst är inte för att hon klarar sig själv, utan för att hennes barn lägger ner mycket tid på att hjälpa henne.

”Det är rent ut sagt bedrövligt att man inte prioriterar äldres behov av omsorg, medmänsklighet och trygghet högre inom kommunens ekonomiska ramar”, skriver förbundet i en debattartikel på SVT Opinion, undertecknad förbundsordförande Christina Rogestam och Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor.

”En del vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga. Det måste vara självklart att det är de äldres individuella behov som ska styra omsorgen.”

På fem år har antalet äldre på särskilt boende minskat med 5300 personer, och det är inte för att antalet äldre med behov har minskat. Idag råder platsbrist i nästan hälften av Sveriges kommuner.

Platsbristen och snäva bedömningar om vem som kan anses ha behov av särskilt boende gör att inte bara äldre far illa, utan också deras vänner och anhöriga, menar Rogestam och Bucht.

Kerstin Johanssons dotter Vivvi i inslaget vårdar redan en demenssjuk make. De dagliga turerna fram och tillbaka för att ta hand om sin 94-åriga mor blir ytterligare en påfrestning, och har nu gått så långt att hon nu låter sin mamma flytta in.

”Att sköra äldre tvingas bo kvar hemma är dessutom anmärkningsvärt då alla med omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende, enligt Socialtjänstlagen.
Det finns dessutom numer en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”, skriver Rogestam och Bucht.

I ett debattinslag i SVT Aktuellt senare på kvällen bemöter Demensförbundets ordförande Stina-Clara Hjulström det återkommande argumentet från SKLs Maj Rom om att ”de flesta äldre vill bo kvar hemma.”
– De flesta människor vill bo hemma. Men när en gammal människa säger jag har smärta och jag har ångest, då ska väl inte samhället komma och säga att nej, du har inte tillräckligt ont, du har inte tillräcklig ångest. Det är ju helt vettlöst.

SPF Seniorerna efterlyser en valfrihetsgaranti i samtliga kommuner som skulle ge äldre rätt att själv välja om de vill bo hemma eller flytta till särskilt boende.

”Vi äldre är inte ett kollektiv. En del vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga”, skriver Rogestam och Bucht.

 

I SPFs valmanifest inför valet 2014 ställde man krav på att alla äldre personer över 90 ska ha rätt till särskilt boende utan biståndsbedömning. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna har kommit med liknande förslag.

Här hittar du hela SPF Seniorernas debattartikel på SVT Opinsion:

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas