Samvetsstress ökar i äldreomsorgen
Nyheter
Foto: Colourbox

Samvetsstress ökar i äldreomsorgen

Personal i äldreomsorg tycks bli alltmer samvetsstressade. Det konstaterar forskaren Johan Åhlin i en färsk avhandling.

Publicerad 2015-04-02

Samvetsstress är den stress som dåligt samvete ger.

Nu uppvisar alltså vårdpersonal i äldreomsorgen högre nivåer av samvetsstress än vad tidigare forskning har visat, menar doktoranden Johan Åhlin vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.

Totalt har 488 personer – de flesta vårdbiträden och undersköterskor – vid såväl privata som offentliga vårdboenden för äldre ingått i studien.

– Avhandlingen visar hur viktigt det är att ge vårdpersonal möjligheter att följa och uttrycka vad deras samvete säger för att mildra effekterna av samvetsstress på arbetsplatsen, säger Johan Åhlin.

Chefernas tillgänglighet är en nyckel för att det ska ske. Ju mer närvarande och stödjande man upplever att ens chefer är desto mindre rapporterad samvetsstress.

– Det är viktigt att äldreomsorgen organiseras på ett sådant sätt att sjuksköterskor och chefer har möjlighet att vara tillgängliga i det dagliga arbetet för den övriga vårdpersonalen så att man kan lösa olika former av arbetsrelaterade problem och göra bra prioriteringar i den dagliga omvårdnaden, framhåller Johan Åhlin.

Ett annat resultat i avhandlingen är hur vårdpersonal i särskilt boende beskrev hur arbete i enlighet med riktlinjer kunde ge dem dåligt samvete när dessa riktlinjer uppfattades sakna praktisk nytta, tog tid från de boende och gjorde omvårdnadsarbetet mer komplicerat.

Det blir lätt en kamp mellan svårtolkade riktlinjer från tjänstemän högre upp i vårdhierarkin och de boendes behov på golvet här och nu. Det som ska vara stöd för vårdpersonalen blir i stället dåligt samvete.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Del av projekt

Johan Åhlin är sjuksköterska och har tidigare arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen i Norsjö, som undersköterska på medicinavdelning, och även som sjuksköterska inom psykiatrin i Piteå.

Avhandlingen är en del av forskningsprojektet ”Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg” vid Umeå universitet.

Enligt Socialstyrelsen bodde 87 600 äldre över 65 års ålder på äldreboenden år 2012.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas