SKL nobbar föreskrifter om bemanning
Nyheter | Hinder
Foto: Colourbox

SKL nobbar föreskrifter om bemanning

SKL gör fortsatt hårt motstånd mot Socialstyrelsens kommande föreskrifter om lämplig bemanning i landets äldreboenden.

Publicerad 2015-01-13

SKL, den mäktiga intresseorganisationen för Sveriges Kommuner och Landsting, markerar mycket tydligt i sitt remissvar till Socialstyrelsen:

Vi ser det ”som direkt olämpligt att föreskrifterna träder i kraft. Det krävs betydligt bättre beslutsunderlag för att genomföra dessa genomgripande förändringar”.

SKL anser inte att individuella och detaljerade biståndsbeslut behövs för den som får plats på ett äldreboende.

– Socialstyrelsens förslag innebär en detaljstyrning som inte kommer att öka kvaliteten. Föreskrifterna kommer att motverka sitt syfte och leder tyvärr endast till en ökad administration och ökade kostnader, kommenterar Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, och betonar vidare att ”förutsättningen för en god omvårdnad dygnet runt bygger på att man kan prioritera insatserna utefter lokala behov”.

– Ökad kvalitet kan inte regleras fram, det uppnår vi genom systematiskt förbättringsarbete av kompetenta medarbetare, säger Anders Knape.

Kostnaderna utgör också ett rött skynke för SKL.

Socialstyrelsens bedömer att kostnadsökningen för kommunerna till följd av föreskrifterna ligger på mellan 250 miljoner och en miljard kronor. En beräkning som SKL avfärdar som ”helt oseriös”.

Finansieringsprincipen gäller när riksdagen, regeringen eller en statlig myndighet fattar bindande beslut inom kommunal verksamhet. Eftersom en föreskrift är bindande gäller finansieringsprincipen och kommunerna ska då kompenseras för de kostnader som den medför, hävdar SKL.

– Vi kan bara konstatera att föreskrifterna inte har hanterats i enlighet med finansieringsprincipen, anser SKL.

Den heta potatisen är det nu upp till regeringen att hantera.

Återstår också att se om Socialstyrelsen nu tar intryck av SKLs synpunkter i den kommande slutversionen av föreskrifterna, som ska träda i kraft 31 mars.

SKL anser också att föreskrifterna kan leda till att många av dagens servicehus läggas ner. Boendeformen räknas som särskilt boende men där personer med relativt litet vårdbehov kan bo med nattlig tillsyn av mobila team.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kritik i repris

SKLs motstånd bygger i huvudsak på samma argument som man förde fram 2012 då man också blankt avfärdade Socialstyrelsens föreskrifter som då handlade enbart om landets demensboenden.
Socialstyrelsen valde då att backa, bland annat med motiveringen att man ville omarbeta föreskrifterna till att gälla inte bara demensboenden utan samtliga särskilda boenden för äldre.
Det är dessa föreskrifter som nu ligger på bordet och som ska träda i kraft 31 mars.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas