Regler för bemanning skjuts upp på nytt
Nyheter | Följetong
Foto Colourbox

Regler för bemanning skjuts upp på nytt

Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i äldrevården kommer inte att träda i kraft 31 mars. Regeringen behöver betänketid.

Publicerad 2015-01-22

Socialstyrelsen ger nu i ett pressmeddelande besked om att tidplanen inte kommer att hålla.

Två saker måste nämligen ske:

• I dagarna sammanställer Socialstyrelsen de remissvar som kommit på myndighetens förslag till föreskrifter.

Det är ett brett spektrum av uppfattningar och åsikter som ryms i remissvaren. Veteranen.se har bland annat rapporterat om SPF Seniorernas positiva svar och SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting)starkt negativa reaktion.

• Regeringen måste därefter ta del av sammanställningen av remissvaren. Efter det kan beredningen av ärendet genomföras.

Beslutet om de nya föreskrifterna är enligt en ny förordning beroende av regeringens medgivande.

Bland annat ska regeringen pröva kostnaderna för genomförandet av föreskrifterna.

Det är oklart hur lång tid regeringen kommer att ta på sig för att bereda frågan. Det kan gå snabbt, men också ta ”flera månader”, uppger källor med insyn i processen till veteranen.se.

Socialstyrelsen bedömer i alla händelser att det inte längre finns tidsmässiga förutsättningar för att föreskriften ska kunna träda ikraft den 31 mars 2015 som tidigare planerat.

Myndigheten säger dock ingenting om att man skulle backa från själva föreskriften.

– Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Träder inte i kraft

Socialstyrelsen kommer nästa vecka att fatta beslut om att föreskrifterna om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden inte ska träda i kraft. 

”Socialstyrelsen fattar beslutet för att tydliggöra att myndigheten inte har för avsikt att låta dessa föreskrifter träda i kraft i avvaktan på att beslut kan fattas om de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden.” skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas