Nyheter

Starkt SPF-stöd till krav på bemanning

SPF ställer sig bakom Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i landets särskilda boenden. ”Det är dags att kommunerna lever upp till den nationella värdegrunden”, betonar förbundsstyrelsen i ett remissvar.

Publicerad 2014-12-18

Föreskrifterna är ute på remiss och SPF har nu tagit ställning.

I remissvaret, som undertecknats av SPFs ordförande Christina Rogestam och förbundets sakkunnige professor Gösta Bucht, står att SPF ”ser med tillfredsställelse på att de skärpta kraven nu ser ut att bli verklighet”.

Föreskrifterna och de allmänna råden ”är i många stycken mycket bra och efterlängtade”, betonar förbundet:

”De föreslagna föreskrifterna och råden innebär en tydlig positiv förbättring av vård och omsorg i särskilda”, eftersom föreskrifterna ”kommer att innebära en tydligare individuell anpassning av insatser och omsorg och i mindre utsträckning som nu utgå från den befintliga bemanningen”.

Bakgrunden till att Socialstyrelsen tagit fram föreskrifterna är, konstaterar SPF, att ”myndigheten i tidigare tillsyn och övrig uppföljning samt utvärdering sett brister i bemanningen. Dessa brister har medfört att verksamheternas kvalitet, innehåll och säkerhet för den enskilde inte har uppfyllt kraven i Socialtjänstlagen.”

Eftersom omsorgen från 31 mars, då föreskrifterna enligt Socialstyrelsens förslag ska träda i kraft, måste vara individanpassad får den inte längre utgå från eller vara beroende av hur mycket personal som finns tillgänglig. Omsorgen ska i stället utgå från alla boendes behov.

Det kommer att innebära en rad konkreta förbättringar, menar SPF:

• Vill en boende gå på promenad varje dag så får man anpassa personalstyrkan efter det.
• Man skall även ta hänsyn till den boendes sociala relationer och grundläggande mänskliga behov som t ex olika aktiviteter och mellanmänskliga relationer.
• Det ska också bli tydligt vilken omsorg äldre kommer att få, detta ska sedan följas upp.
• Boendet ska även ha bemanning nattetid för att kunna ge de boende stöd och hjälp utan dröjsmål.

Remissrundan pågår fram till den 29 december.

Socialstyrelsen kommer sedan att lämna ett slutligt förslag till regeringen för ett medgivande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nya regler

Föreskrifterna förtydligar socialnämndens ansvar genom krav på tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till äldreboende ska få.

Utifrån det ska boendet ta fram en plan för hur och när insatserna ska genomföras.

Därefter ska man anpassa bemanningen.

Socialnämnden måste sedan regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas