– Sjuka äldre får inte längre lämnas ensamma på nätterna
Nyheter
Foto: Colourbox

– Sjuka äldre får inte längre lämnas ensamma på nätterna

Från 31 mars ska kommunerna se till att ha personal så att alla som bor på äldreboende får en individanpassad omsorg och hjälp även nattetid. Det kräver Socialstyrelsen i sitt förslag till nya föreskrifter.

Publicerad 2014-11-11

Förslaget blev offentligt idag och skickas nu ut på remiss fram till den 29 december.

Förutsatt att regeringen ger sitt medgivande ska reglerna börjar gälla 31 mars nästa år.

Föreskrifter har samma juridiska tyngd som lagar. De bindande reglerna som Socialstyrelsen nu föreslår kommer enligt myndigheten att förtydliga socialnämndens ansvar genom krav på tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till äldreboende ska få.

Föreskrifterna liknar de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens.

– Nu har vi utvidgat regelverket så att det även omfattar den tredjedel av de äldre på äldreboende som inte är demenssjuka, säger Erik Höglund, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen gör i ett pressmeddelande en tydlig markering: ”Rätten till individanpassad omsorg och hjälp även nattetid gäller alla som har så stora omvårdnadsbehov att de bor på äldreboende.”

– Det får inte längre vara så att svårt sjuka äldre lämnas ensamma under nätterna eller att personalens schema avgör om de får gå ut, som tillsynen visat. Arbetssätt och bemanning måste anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor – hela livet, säger Sayran Khayati, som är jurist på Socialstyrelsen.

Föreskrifterna innebär också att varje boende ska ta fram en plan för hur och när insatserna ska genomföras. Därefter ska bemanningen anpassas efter det.

Socialnämnden måste sedan regelbundet följa upp att den äldre verkligen får den beslutade omsorgen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

För lite personal

Bakgrunden till föreskrifterna är att Socialstyrelsens tillsyn tidigare har visat att sex av tio inspekterade demensboenden inte hade tillräckligt med personal för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid.

I inspektioner har man också sett att många äldre måste äta, duscha eller gå ut efter ett schema som är anpassat efter bemanningen – i stället för att omsorgen är anpassad till de äldres behov och dygnsrytm.

Socialstyrelsen har redan tidigare beslutat att införa nya regler som ska garantera att särskilda boenden bemannas efter de äldres och demenssjukas behov. Men kommunernas egen organisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sagt nej och hänvisat bland annat till de kostnader som föreskrifterna skulle innebära för kommunerna.

Det var förra regeringen som efter krav från riksdagen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram föreskrifterna.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas