Skärpta regler mot undernäring av äldre
Nyheter | Omsorg | Bättre rutiner
Foto: Colourbox

Skärpta regler mot undernäring av äldre

Nu kommer föreskrifter som ska tvinga kommuner och landsting att förebygga och behandla undernäring i äldreomsorgen.

Publicerad 2014-11-17

Det är Socialstyrelsen som har beslutat att nya föreskrifter ska träda i kraft från årsskiftet.

– För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas, säger Katrin Westlund, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Föreskrifterna innebär bindande regler som ställer krav på rutiner inom sjukvården och äldreomsorgen.

Det kan exempelvis handla om att rutiner måste säkra att de som bor på äldreboende inte har för lång nattfasta, eller att det finns system för att diagnosticera näringsbrist när en patient skrivs in på sjukhus.

Undernäring är ofta ett dolt problem som man behöver ha en särskild blick för att upptäcka, konstaterar Katrin Westlund.

– Det kräver att vården och omsorgen arbetar systematiskt utifrån rutiner. Hemtjänstpersonalen måste exempelvis veta hur den ska reagera på varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna matlådor.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram en vägledning på området som heter ”Näring för god vård och omsorg”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas