Nyheter

Allt färre får plats på äldreboende

Antalet platser i särskilda boenden fortsätter att rasa. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bara under senaste året har närmare två procent av platserna försvunnit.

Publicerad 2014-03-21

Under 2013 har ytterligare 1 500 platser försvunnit ute i landets kommuner.

De senaste fem åren har därmed omkring 6 000 platser tagits bort.

– I många fall har man dragit ner på det särskilda boendet för mycket, säger Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens genomgång visar att nästan 89 000 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, vilket alltså är 1 500 personer färre jämfört med föregående år.

Äldreminister Maria Larsson konstaterar att antalet platser sjunker. 2001 fanns det 118 600 platser, 2013 alltså 89 000 platser. En minskning med 25 procent.

– Ja, antalet platser på särskilt boende minskar och har gjort så de senaste 20 åren. Därför var en av Alliansregeringens första åtgärder att komma med ett statligt investeringsstöd på 500 miljoner kronor om året till kommunerna för att få i gång byggandet av särskilda boenden och trygghetsbostäder. Det har gett resultat, säger hon i en kommentar till Aftonbladet.

Trots detta har sedan 2006 antalet äldreboendeplatser minskat med ungefär 13 500.

– Nu säger 60 procent av kommunerna att de har sitt behov av boendeplatser uppfyllt, och detta ska jämföras med 48 procent 2006. Fler kommuner räknar med att komma upp i en tillfredsställande nivå de närmaste åren. Regeringen kan stimulera kommuner till byggande, men byggandet är kommunernas ansvar, poängterar Maria Larsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Här är rapporten

Socialstyrelsen presenterar de nya siffrorna i rapporten ”Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013”. Du hittar hela rapporten här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas