Nyheter

Ny utredning om äldres bostäder

Bostadssituationen för äldre måste förbättras. Det anser regeringen som nu tillsätter en ny utredning.

Publicerad 2014-03-21

En särskild utredare ska senast 1 oktober 2015 ha lämnat förslag på åtgärder som ska” förbättra och underlätta” äldres bostadssituation.

– Syftet är att mot bakgrund av den demografiska utvecklingen kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet, skriver regeringen som fattade beslut om utredningen på gårdagens regeringssammanträde.

I korthet går uppdraget ut på tre saker:

– Kartlägga hinder för äldre personer att anpassa sitt boende, eller att flytta till ett anpassat boende och beskriva orsakerna till att dessa hinder finns

– Analysera förutsättningarna för äldre att ordna ett ändamålsenligt boende

– Analysera förutsättningarna för kommunerna att leva upp till kraven i bostadsförsörjningslagen och föreslå nödvändiga åtgärder

Utredningen ska också ta hänsyn till de ”unika förutsättningar som präglar olika delar av landet” skriver regeringen i direktiven. Kvinnors och mäns skilda behov och förutsättningar måste också analyseras.

I december 2008 ledde SPFs tidigare ordförande Barbro Westerholm den så kallade Äldreboendedelegationen. På regeringens uppdrag lämnade hon då förslag på hur man skulle få fart få bland annat tillhandahållande av fler trygghetsbostäder.

Det ingår inte i utredarens uppdrag att analysera det faktum att antalet platser i särskilda boendeformer för äldre minskar. – Särskilda boendeformer är inte bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden varför dessa inte omfattas av utredarens uppdrag, skriver regeringen i direktiven.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas