Nyheter

SPF: Nu måste regeringen utreda pensionerna

SPF kräver idag en grundlig utvärdering av pensionssystemet. Äldres privatekonomi kan inte tillåtas åka berg- och dalbana som nu sker och svenska pensioner måste kunna matcha nivåerna i jämförbara länder.

Publicerad 2014-11-03

Det är SPFs ordförande Christina Rogestam som i en debattartikel i Göteborgs-Posten formulerar SPFs uppfattning om det svenska pensionssystemet.

Rogestam lyfter fram en lång rad allvarliga brister:

– I en EU-jämförelse jobbar vi svenskar flest antal år, går i pension sent och har högst sysselsättningsgrad. Paradoxalt nog märks inte detta i pensionskuvertet – pensionsnivåerna i Sverige är lägre än i jämförbara länder, skriver Christina Rogestam och hänvisar till EU-kommissionens siffror som visar att år 2050 kommer bara fyra länder i hela EU att ha lägre pensioner som andel av slutlönen än i Sverige.

Det är 20 år sedan riksdagen fattade beslut om ett nytt pensionssystem. Ändå har man inte utvärderat om det blev som tänkt, än mindre levererat åtgärder för att stoppa de löftesbrott som skett:

• Bromsen slår till utan att något extremt har inträffat
• Pensionerna följer inte löneutvecklingen

Christina Rogestam redovisar i debattartikeln en samlad bild av vad SPF anser bör göras.

En del krav är kända sedan tidigare – exempelvis att 1990-talets överföring av 258 miljarder från AP-fonderna bör omprövas och att man bör överväga att höja pensionsavgiften och överföra premiepensionen till inkomstpensionssystemet.

Andra krav är nya och kan komma att väcka livlig debatt:

– Pensionärerna kan inte ensamma få ta hela bördan vid en kris, utan det bör göras solidariskt av hela befolkningen, skriver SPFs ordförande.

Dessutom betonar Christina Rogestam att det är ”orimligt att den som arbetat hela livet får en pension som bara ligger ett par hundralappar högre än en garantipensionär.”

– Ett av de första initiativ den nya regeringen måste ta är därför att beställa en genomgripande utvärdering av pensionssystemet, gärna med bidrag från den akademiska forskningen. Det är sedan dags för politikerna att agera, skriver Christina Rogestam.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela inlägget

Läs hela debattartikeln här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas