Nyheter

Allt färre beviljas särskilt boende

Utvecklingen mot att hemtjänst i allt högre grad ersätter särskilt boende fortsätter, visar statistik från Socialstyrelsen.

Publicerad 2013-04-30

1 oktober 2012 bodde fem procent av 65-plusarna och 14 procent av 80-plusarna i särskilda boendeformer. Nio procent av 65-plussarna och 24 procent av 80-plussarna hade vid samma tid beviljand hemtjänst. Det innebär en minskning av antalet äldre i särskilt boende och en ökning av antalet äldre med beviljad hemtjänst.

– Samma förändring, det vill säga en minskning av antalet i särskilt boende och en ökning av antalet med beviljad hemtjänst i ordinärt boende har vi kunnat utläsa vid de senaste årens mättidpunkter, säger Lina Boberg, statistiker. Sedan 2007, då vi började med personnummerstatistik, har antalet äldre som bor i särskilt boende minskat med 8 500 personer samtidigt som antalet som får hemtjänst ökat med nästan 10 000 personer, säger statisktikern Lina Boberg på Socilstyrelsen.

Det totala antalet personer över 65 som beviljats antingen särskilt boende eller hemtjänst hade minskat med 1500 personer 2012 jämfört med 2011.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas