Nyheter

Döden svårt ämne i särskilt boende

Palliativ vård är inte anpassad till multisjuka äldre personer på särskilt boende. Insatserna är otillräckliga eller sätts in för sent. Det visar en avhandling från Lunds universitet.

Publicerad 2013-03-21

Vårdpersonal är inte heller rustad för att prata om döden och har ofta svårt att hantera sina egna känslor inför döendet, enligt Ingela Beck som skrivit avhandlingen i ämnet vårdvetenskap.

Äldre personer som flyttar in på särskilt boende är ofta multisjuka och i stort behov av vård och omsorg, konstaterar avhandlingen, och refererar till studier som visar att cirka 40 procent avlider inom de första nio månaderna efter inflyttning.

– Personal som arbetar på äldreboende är ofta utlämnade och ensamma med svåra beslut och undersköterskor och vårdbiträden får ta allt större ansvar för vården, säger Ingela Beck i ett pressmeddelande om avhandlingen.

Fokus på vård
– Den palliativa vården initierades oftast sent, under vårdtagarens sista dagar i livet när hon eller han inte längre kan äta och dricka trots hjälp från personalen, fortsätter Ingela Bäck. Personalen uttryckte att de behövde stöd och upplevde att ledarskapet var otydligt, men att de fick styrka genom bekräftelse från varandra, vårdtagare och närstående.

Fokus ligger ofta på patientens fysiska besvär och det saknas resurser för de känslomässiga och existentiella aspekterna och behoven i kontakterna med både den äldre och dennes närstående, menar Ingela Beck.

Bättre ledarskap
Stödet till ledare inom vård- och omsorgsboende behöver bli bättre för att skapa mer genomgripande förändringar, anser Ingela Bäck som disputerade den 14 mars.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

En värld av görande

Ingela Beck, sjuksköterska och forskare vid Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, har undersökt undersköterskors och vårdbiträdens erfarenheter av palliativ vård till äldre personer vid särskilt boende.

Avhandlingens titel är ”Att fokusera på varandet i en värld av görande. Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre.”

Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas