Kommuner låter inte äldre flytta in
Äldre nekas boende trots att plats finns Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg

Kommuner låter inte äldre flytta in

Köerna till landets särskilda boenden är långa. Ändå står 1 600 platser tomma.

Publicerad 2013-10-11

Det visar en undersökning som Sveriges radios ekoredaktion har gjort.

Bilden som tonar fram är att många kommuner håller på sina lägenheter i särskilda boenden med argumentet att hemtjänst räcker för att tillgodose den gamles behov.

Av de 2 293 äldre som står i kö är 19 stycken över 100 år, visar undersökningen. Nära 1 500 av de köande är över 80 år.

Skulle de tomma platserna tillsättas skulle i praktiken 682 personer köa till vårdplats.

I Socialtjänstlagen står att de äldre ska få sina behov tillgodosedda. Särskilt betonas ”vikten av att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.

I en kommentar uppmanar äldreminister Maria Larsson (KD) de som nekas särskilt boende att överklaga kommunens beslut i domstol.

Sedan 2001 har nära 30 000 platser i särskilt boende tagits bort ute i kommunerna. Bara mellan 2010 och 2011 försvann över 3 000 platser, visar statistik från Socialstyrelsen.

Folkpartiets talesperson i äldre- och sjukvårdsfrågor Barbro Westerholm säger att det är orimligt att människor som är närmare hundra år gamla måste stå i kö för att få plats på ett äldreboende.

– Detta handlar om människor som är i stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Detta är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Barbro Westerholm, som också har varit ledamot i den vård- och omsorgsgrupp inom SPF som har förbundsstyrelsens uppdrag att ta fram ett underlag för SPFs fortsatta arbete i vård- och omsorgsfrågor.

– Det är oacceptabelt att platser står oanvända samtidigt som kön växer sig längre. Kommunerna måste samarbeta för deras användning och de måste satsa på utbyggnad av både trygghetsboenden, och vård- och omsorgsboenden. Detta är mycket viktigt för inför den demografiska utmaning som står framför oss, säger Barbro Westerholm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undersökningen

80 procent eller cirka 230 kommuner har svarat.

En tredjedel av dessa, alltså cirka 75 kommuner, uppger att man har både lediga platser och äldre som köar för att få en plats i äldreomsorgen.

Av de som får plats i särskilda boenden är kraven på sjuklighet nu så hög att den genomsnittliga boendetiden blir mycket kort.

  • 21 procent lever kortare tid än 6 månader
  • 26 procent lever upp till ett år
  • 47 procent lever upp till tre år

Källa: Sveriges Radio

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas