Tidigare socialminister: Jag tvingas bo kvar hemma
Nyheter

Tidigare socialminister: Jag tvingas bo kvar hemma

En gång Sveriges socialminister gör nu Gertrud Sigurdsen, 90, sina egna erfarenheter av hur svensk äldreomsorg fungerar. ”Trots sjukdom, flera svåra fall i hemmet och en uttryckt önskan om att få plats på äldreboende tvingas jag bo kvar hemma.”

Publicerad 2013-10-18

– Välbefinnande, trygghet och självbestämmande är målen med äldreomsorgen, enligt Socialtjänstlagen. Jag upplever inget av detta, skriver Gertrud Sigurdsen på DN debatt.

Sigurdsen anser att hemkommunen Stockholm, ”och säkert även andra kommuner”, ägnar sig åt tvångsvård i hemmet.

– Jag kan inte längre klara mig på egen hand och vill komma in på ett äldreboende, men kommunen, förvaltningsrätten och kammarrätten vägrar. Nu står mitt hopp till Högsta förvaltningsdomstolen.

Gertrud Sigurdsen citerar i debattinlägget Socialtjänstlagens 5 KAP 4 §: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.”

– Jag känner varken välbefinnande eller trygghet i min situation, skriver Sigurdsen som har hemtjänst morgon och kväll.

2 300 står i kö för att få plats på äldreboende samtidigt som 1 600 platser står tomma, konstaterar Gertrud Sigurdsen.

– Man tar sig för pannan. Men jag tänker fortsätta kämpa så länge jag orkar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Gertrud Sigurdsen

* född 1923
* lång politisk karriär inom Socialdemokraterna
* har varit riksdagsledamot från 1969 till 1991, bistånds-, hälsovårds- och socialminister 1985-1989

Här kan du läsa hela inlägget på DN debatt.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas