Nyheter

Fortsatt ras i platser på äldreboenden

Platserna i vård- och omsorgsboendena för äldre fortsätter att minska. Antalet är nere i 90 900 jämfört med 94 000 under 2010. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

Publicerad 2011-12-02

Under det senaste decenniet har en fjärdedel av vårdplatserna på landets äldreboenden försvunnit. År 2001 bodde över 118 000 personer på äldreboende, i dag drygt 90 000.

Drastiska följder
Men hjälpbehovet har inte minskat, och under samma tidsperiod har de äldre över 65 blivit 16 procent fler.
Konsekvenserna för de gamla och deras anhöriga blir drastiska.
– De flesta äldre vill ha den offentliga äldreomsorgens hjälp, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete och expert på bantningen av äldreomsorgen.

Räcker inte längre
Hon beskriver de senaste tjugo årens utveckling så här:
– Det började med att antalet sjukhusplatser halverades. Det gör att de äldre vårdas mycket kortare på sjukhus än vad de gjorde tidigare och lämnar sjukhuset med kvarstående omsorgsbehov. Kommunerna får ta emot de äldre med stora omsorgsbehov som i första hand hamnar på äldreboende. Och när platserna inte räcker till så får man hjälp i hemtjänsten. Det leder till att hemtjänstens resurser inte räcker till dem med mindre behov, säger Marta Szebehely till Ekot.

Inte heller Alliansen
Alliansen gick 2006 till val på att bryta utvecklingen. Kritiken mot dåvarande S-regeringen var intensiv. Men inte heller den borgerliga regeringen tycks ha ett recept mot kommunernas omstrukturering av äldreomsorgen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Blir bara färre

Så här ser utvecklingen ut enligt Socialstyrelsen. Årtal – platser:

  • 1984 – 118 714
  • 1990 – 119 352
  • 1992: 121 061
  • 1998: 118 715
  • 1999: 116 254
  • 2000: 121 300
  • 2001: 118 621
  • 2002: 115 522
  • 2010: 94 000
  • 2011: 90 900
Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas