Fler har hemtjänst, färre bor på särskilt boende
Foto Colourbox
Nyheter

Fler har hemtjänst, färre bor på särskilt boende

Antalet 65+ med särskilt boende har minskat samtidigt som fler beviljats hemtjänst, enligt Socialstyrelsen.

Publicerad 2012-01-12

5 procent av 65+ bodde i servicehus eller gruppboenden, medan 9 procent hade hemtjänst i april 2011. Bland 80+ var det 14 procent som bodde i särskilt boende, medan 23 procent hade beviljats hemtjänst.

Procentuellt är sifforna desamma som i november 2010, men tittar man på antalet personer bakom procentsiffrorna så ser man en skillnad. På fem månader har antalet personer i särskilda boenden minskat från 160 600 till 158 700 medan antalet som har beviljad hemtjänst ökat från 89 000 till 90 900.

– Samma förändring, det vill säga en minskning av antalet i särskilt boende och en ökning av antalet med beviljad hemtjänst i ordinärt boende kunde vi också utläsa mellan mättidpunkterna 30 juni år 2008 och 1 november år 2010, säger Lena Janzon, statistiker.

Siffrorna pekar på en utveckling som allt fler ifrågasätter. Platerna på särskilda boenden minskar och Politiker vill gärna se att fler äldre ska bo kvar hemma, men det är inte alla äldre som själva vill ha det så.

”Finns det en lag som säger att en äldre, multisjuk person måste ha maximal hemtjänst och maximal hemsjukvård för att få ett omsorgsboende? Då måste avsikten vara att när vi närmar oss vår bortgång ska vi ligga ensamma hemma, övervakade av en kamera.” skriver till exempel Gun-Britt Lindqvist i en insändare under Tyck här på Veteranen.se.

Det totala antalet äldre som beviljades hjälp genom boende eller hemtjänst var oförändrat mellan november 2010 och april 2011; 249 600 personer.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas