Äldre vill inte bo kvar hemma
Nyheter | Vill flytta
Flytta Colourbox

Äldre vill inte bo kvar hemma

En studie från KTH visar att många äldre är missnöjda med att bo kvar hemma.

Publicerad 2013-05-28

Frågar man yngre seniorer så säger många att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men frågar man äldre seniorer, som bor kvar hemma, så skulle de gärna flytta om de orkade och vågade, enligt en ny studie.

– 80-85-åringar är mindre nöjda med sitt boende än vad 65-75-åringarna är. Man bor kanske ensam i en villa eller lägenhet som blivit för stor, lever ett mindre aktivt liv än tidigare och har försämrad hälsa. Trots att man skulle vilja flytta kan det brista i initiativförmåga och man saknar information. I England, där man gjort liknande studier, utbildas äldre så att de lättare kan fatta rationella beslut om sitt boende, säger Maria Kulander.

Hon är forskare och doktorand vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH, har studerat hur personer mellan 65 och 85 år, som bor i vanliga bostäder, upplever sitt boende. Och hon menar att det finns ett glapp mellan olika boendeformer idag, där man är för pigg för den ena typen av boende men för sjuk för den andra. Det finns också en osäkerhet om vad olika boendeformer, som seniorlägenhetet, trygghetsboende och serviceboende egentligen innebär.

– Man borde satsa på boenden anpassade för 75+ snarare än för 55+, säger Maria Kulander.

Samtidigt menar hon att samhället kan vinna på att vi flyttar till anpassade boenden tidigare än idag.

Många äldre som egentligen skulle vilja flytta drar sig för kostnaderna som en flytt kan innebära.Det gör att ensamma personer bor kvar i stora villor, när de egentligen skulle vilja bo i en mindre lägenhet mer centralt, medan barnfamiljer i stället trängs i lägenheter.

– Här behövs riktade åtgärder för att underlätta flytt. Personlig service i form av information och rådgivning samt ekonomisk subvention kan få positiva effekter på flera plan. Den subvention som kan ge mest effekt är en subvention av flyttkostnader med mera för äldre pensionärer med stora bostäder, säger Maria Kulander.

Maria Kulanders licentiatuppsats vid KTH heter “Do the Elderly Move at the Right Time”.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas