Vi flytt int! – Äldre vill bo kvar
Illustration av Sofie Marklund. Bilden är beskuren.
Boende | SIFO

Vi flytt int! – Äldre vill bo kvar

Seniorbostäder, trygghetsboende och kollektivhus lockar få. Drygt två tredjedelar av svenska folket i åldrarna 65 år och äldre vill bo kvar så länge det går. Men i åldrarna 50–65 år är det fler som kan tänka sig att byta bostad inom tio år.

Publicerad 2013-01-30

Veteranens egen Sifoundersökning genomfördes den 5 till 19 december förra året och omfattade 1 346 personer över hela landet i åldersgrupperna 50–64 år och 65 år och äldre.  – Det är slående att en så stor majoritet vill bo kvar, tycker Toivo Sjörén, undersökningsledare på Sifo. – Kanske är det som med testamenten. Alla vet att man borde skriva ett men många gör det ändå inte. Här vill man bo kvar så länge det bara går trots att villan kanske är för stor eller lägenheten saknar hiss. – De som bor i villa eller bostadsrätt kanske också drar sig för att de måste skatta på vinsten vid en försäljning, säger Toivo Sjörén.

Få vill ha seniorlägenheter

De som ändå funderade på att flytta fick frågan vilken bostad de ville flytta till. 37 procent av männen i åldrarna 50–64 år uppgav att de ville flytta till villa eller radhus. Lägenhet som har hiss och är anpassad för äldre lockade bara 9 procent. För män från 65 år och uppåt gäller det omvända – villa eller radhus önskade 10 procent, anpassad lägenhet med hiss 38 procent. Särskilt intresserade av att flytta till villa eller radhus är man i Västsverige (36 procent), minst intresserade är man i Malmö (4 procent).

Dyrt med nybyggt

Seniorboende lockar framför allt kvinnor från 65 år och uppåt. 22 procent av dem kan tänka sig det. Av de yngre kvinnorna och männen är det bara 4 procent som är intresserade. Många som bygger seniorbostäder vänder sig till gruppen 55+ men har svårt att få bostäderna sålda – behovet är alltså inte så stort. Här spelar kanske också priset in. Det är dyrt med nybyggt. Byggföretagen kanske ska rikta in sig på boende i Malmöområdet eller i Sörmland och Östergötland. Här finns större intresse än i övriga landet. Bland malmöborna kan 17 procent tänka sig ett seniorboende, bland östgötar och sörmlänningar är 13 procent intresserade. I Göteborgsområdet är behovet av att flytta till anpassade lägenheter med hiss allra störst, 35 procent mot 23 procent i övriga landet. Det kanske beror på att här finns många så kallade landshövdingehus som består av tre våningar utan hiss.

Sverigedemokrater minst förändringsbenägna

Det är främst de i hyresrätt och villa som funderar på att flytta. Bor man i hyresrätt är det kostnaden som är främsta skälet (30 procent) och bor man i villa är det att man inte orkar sköta den (49 procent) som är främsta skälet. Framför allt är det män och kvinnor från 65 år och uppåt (54 och 55 procent) som anger att man inte orkar längre. Bland dem som funderar på att byta bostad på längre sikt dominerar miljöpartisterna, elva procent kan tänka sig det mot fyra procent av övriga befolkningen. Minst flyttbenägna är sverigedemokraterna, 84 procent vill bo kvar så länge det går.

Barnbarnen lockar inte

Gruppboende med all service lockar bara tre procent av alla svarande. Socialdemokraterna är mer intresserade än övriga (åtta procent). Veteranen har tidigare skrivit om att många seniorer är beredda att flytta för att komma närmare barn och barnbarn. Det stämmer inte, visar vår undersökning. Endast fyra procent av dem som funderar på att flytta anger detta som huvudskäl. Män 50–64 år är lite mer intresserade än jämnåriga kvinnor, sju procent av männen kan tänka sig det mot en procent av kvinnorna!

Folkpartister vill utomlands

Flytta utomlands kan tio procent av männen 50–64 år tänka sig. Ingen av männen över 65 år vill det. Folkpartister är betydligt mer intresserade (13 procent) av att flytta utomlands än övriga (fyra procent). Helt ointresserade av detta alternativ är centerpartister, kristdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater. Om du behöver ha hjälp i hemmet för att bo kvar vad kommer du att göra då, frågade vi. Ungefär lika många i alla åldrar uppger att man skulle använda rut-avdrag (40 procent) eller be om hemtjänst (42 procent). Endast hälften så många kan tänka sig att be anhöriga eller vänner om hjälp. Minst angelägna att be om hjälp är män 65+. LO-medlemmar är mest positiva till att be om hjälp. Moderater och folkpartister är särskilt förtjusta i rut-avdraget, 54 och 53 procent, minst intresserade är socialdemokrater, 29 procent, följt av vänsterpartister, 32 procent. Socialdemokrater föredrar att be hemtjänsten om hjälp, 50 procent och detsamma gäller centerpartister, 51 procent. Egenföretagare, medlemmar i Saco och de som bor i storstäder uppger i högre grad än övriga att de kan tänka sig att använda rut-avdrag för att kunna bo kvar.

Inte bo med vännerna

Intresset för att flytta samman med goda vänner eller likasinnade i framtiden är inte så stort hos svenska folket. Hela 68 procent kan inte tänka sig det. Framför allt kvinnor och män 65+ är negativa– 78 respektive 74 procent. Däremot är de yngre kvinnorna mer positiva – 37 procent kan tänka sig det. Största intresset finns i storstäderna, här uppger sex procent att de har sådana planer. Kollektivboendeidén är minst gångbar i städer med över 3 000 invånare, hela 72 procent vill inte bo så. Ser man till den politiska tillhörigheten är det påfallande många miljöpartister (41 procent) och många vänsterpartister (33 procent) som kan tänka sig att flytta ihop med goda vänner eller likasinnade. Minst intresse finns i det borgerliga blocket (M, FP, C, KD) – här säger 72 procent att de inte kan tänka sig det.

Kristdemokrater tror på omsorgen

Hur svårt tror du att det är att få plats i ett omsorgsboende med service i framtiden, undrade vi. Här har antagligen rapporterna i medierna om köerna till äldreboenden slagit igenom. Hela 82 procent av samtliga svarade att de tror att det är svårt att få plats. I Sörmland och Östergötland och norr om Dalälven är man mest pessimistisk – 87 respektive 86 procent tror att det blir svårt. I Småland och på Öland och Gotland tror 23 procent att det är lätt att få plats. Kristdemokrater tror i högre utsträckning att det är lätt att få plats, 19 procent mot 13 procent i övriga landet. Sverigedemokrater är mest pessimistiska, 89 procent tror att det blir svårt. Nu har svenska folket sagt sitt: Vi flytt int – det får bära eller brista. Eftersom vi inte tror att vi kommer att få plats på hemmet på gamla dar så bor vi kvar tills vi får bäras ut!

Gunilla Lindahl gunilla.lindahl@veteranen.se

Illustration: Sofie Marklund

Svar

Vad funderar du på att flytta till för bostad? här är några svar:
Antingen till en billigare lägenhet eller till en stuga.
Bostadsrätt med fiberanslutning.
Egen lägenhet men där det finns service och sjukvård, restaurang med mera.
Jag funderar att flytta till en lägenhet med hiss i en annan stad.
Jag vill flytta till Spanien när jag går i pension.
Liten stuga i fjällskogen.
Vi funderar på att bo i Spanien lite och i Sverige lite, men inte flytta helt.
Mindre lägenhet med hiss.
Vill ha större lägenhet.

Vilken är den främsta anledningen till att du funderar på att byta bostad?
Av serviceskäl, man slipper använda bilen.
Barnen tar över gården och då måste vi flytta.
Byta till hyreslägenhet, då behöver jag inte betala reparationerna själv.
Det börjar bli jobbigt att gå i trappor.
Flytta ihop med frun.
För att hundarna ska få mer frihet.
Huset har blivit för stort för två.
Försämrad boendemiljö eftersom jag blivit elöverkänslig.
Jag skulle inte flytta förrän jag blir senil, annars vill jag bo kvar.
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas