Andelen äldre med omsorg minskar
Nyheter | Omsorg | Utan omsorg
Boenden minskar, och hemtjänst likaså Foto Colourbox

Andelen äldre med omsorg minskar

Trots att det blivit ovanligare med äldre i särskilda boenden, har det inte blivit vanligare med hemtjänst. Totalt minskar andelen äldre som får omsorg, enligt Socialstyrelsen.

Publicerad 2014-02-07

Gruppen 65+ växer i Sverige. Mellan 2007 och 2012 har gruppen ökat med omkring 220 000 personer, från 1,6 miljoner till drygt 1,8 miljoner.

Hade antalet seniorer på särskilt boende ökat i samma grad så skulle 110 800 personer haft särskilt boende 2012. Men siffran var lägre. Bara 97 500 personer i gruppen 65+ bodde i särskilt boende 2012, enligt Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre.

 

Hemtjänst minskar också

Att det har blivit svårare att beviljas särskilt boende brukar förklaras med att man vill ge fler äldre möjlighet att bo kvar hemma, med hjälp av hemtjänst i stället. Ett rimligt antagande skulle kunna vara att gruppen äldre med hemtjänst då hade ökat ungefär lika mycket som gruppen äldre med särskilt boende har minskat.

Men tittar man på hemtjänsten så ser man inga tecken på någon ökning under motsvarande tid. Bland de allra äldsta, 80+, så ökar visserligen andelen med hemtjänst. Men hade antalet seniorer med hemtjänst växt proportionellt med att gruppen 65+ ökat i Sverige, så skulle 225 800 personer haft hemtjänst 2012.

Lägger man dessutom till de 13 300 personer som ”saknas” i gruppen med särskilt boende och som därmed torde ha fått hemtjänst i stället skulle 239 100 personer haft hemtjänst 2012. Det var det inte. I stället var det 219 600 personer som hade hemtjänst i ordinärt boende 2012.

 

Saknas information
Även om andelen 80+ med hemtjänst faktiskt ökat, så vet man inte om det räcker för att motsvara att färre personer får särskilt boende. ”Underlag saknas för att bedöma om den utökade hemtjänsten för de äldsta kompenserat neddragningen i särskilt boende och vilka effekter för de äldre denna förändring fått”, skriver Socialstyrelsen.

 

I hela gruppen 65+ har också andelen som beviljats personlig assistans eller som deltar i dagverksamhet har minskat mellan 2007 och 2012. Däremot har andelen 65+ med personlig assistans ökat något, från 0,02 procent till 0,03 procent.

Lägger man samman alla insatser har andelen äldre med omsorg minskat med 1,7 procentenheter, från 19,7 procent 2007, till 18,0 procent 2012.

 

ROT ökar

Under samma tid, 2008-2012, har andelen äldre som utnyttjar ROT-avdrag ökat från mindre än två procent 2008, till nästan tio procent 2012.

 

Fler friska år

Vi blir inte bara äldre, vi får också fler friska år och utvecklingen går förhållandevis snabbt. Bara sedan åttiotalet har antalet hälsosamma år ökat med omkring fyra år för både kvinnor och män. Det kan vara en förklaring till att en mindre andel av befolkningen får  äldreomsorg.

 

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas