Äldre ger anhörigvård värd miljarder
Nyheter | Seniorer bidrar
Foto: Colourbox

Äldre ger anhörigvård värd miljarder

Äldres anhörigstöd till närstående kan värderas till åttio miljarder kronor om året, enligt en färsk undersökning från SPF.

Publicerad 2014-06-09

Det är SPFs programgrupp mot ålderism som i en medlemsenkät har frågat 2 000 medlemmar i vilken utsträckning de ger stöd till närstående. Arbetet ingår i att ta fram fakta i debatten om äldre som närande eller tärande grupp i samhället.

De tillfrågade har indelats i två åldersgrupper: 65-74 år respektive 75 år och äldre, som fick frågan: ”Hjälper du en äldre anhörig eller vän med vardagsbestyr så att han/hon inte behöver anlita samhällets tjänster?”

Det visar sig att 14 procent i den yngre gruppen svarar ja. I den äldre gruppen svarar 15 procent ja. Undersökningen visar också att de yngre i genomsnitt lägger ner 7,1 timmar i veckan medan 75-plussarna uppger 8,3 timmar i veckan.

– Det är viktigt att understryka att de svarande bedömer att dessa timmar annars hade behövt täckas upp med samhällets hemtjänst, säger Gerdt Sundström, professor emeritus och sakkunnig för SPF i anhörigfrågor.

Det är också intressant att den här gruppen anhörigstödjare faktiskt är den typiska, för att de ger i genomsnitt ”bara” 7-8 timmar hjälp per vecka, menar Gerdt Sundström.

– I massmedia möter man annars i allmänhet den mindre grupp som gör enorma insatser, men som inte är typisk, i alla fall inte på kort sikt.

Nästan 16 miljoner timmar per år 

Om alltså 15 procent av SPFarna – 40 500 personer – varje vecka ger 7,5 timmars anhörigstöd, så blir summan 303 750 timmar. På ett år blir antalet timmar 15 795 000. Om varje sådan timme kostar 300 kronor blir summan som SPF-medlemmarna sparar in åt samhället varje år gigantiska 4 738 500 000, alltså drygt 4,7 miljarder.

– Det blir oerhörda belopp när man börjar räkna på det, konstaterar Gerdt Sundström.

Dubbelt så mycket som landets hemtjänst

När Gerdt Sundström och nyligen bortgångne Lars Nilsson, SPFs ansvarige för ålderismprogrammet, analyserade resultaten överförde man SPF-resultaten på hela gruppen 65 år och äldre – drygt 1,8 miljoner individer.

– Vi vet att ungefär 100 000 befinner sig på äldreboende varför vi gjorde beräkningen på 1,7 miljoner, berättar Gerdt Sundström. Vi fann då att äldre kan uppskattas ge omkring 85 miljoner timmar i omsorg som annars samhället hade behövt stå för.

Summan 85 miljoner timmar är ungefär dubbelt så stor som all hemtjänst totalt i Sverige under ett år.

Eftersom samhällskostnaden för hemtjänsten årligen är cirka 40 miljarder blir slutsatsen att äldres anhörigstöd kan värderas till cirka 80 miljarder per år.

 

– Resultaten ger en viktig bild av hur mycket äldre bidrar med. De är också intressanta eftersom det hittills har varit okänt hur mycket av de äldre anhörigas insatser som sker utan offentlig inblandning, säger Gerdt Sundström.

Socialstyrelsens siffror styrker bilden 

Till detta skall läggas anhörigstöd som överlappar med offentlig omsorg, fortsätter Gerdt Sundström. Då kommer man upp i ännu högre tal för insatserna, eftersom omkring 20 procent av 65+ gruppen ger omsorg totalt sett.

– Det kan också nämnas att våra beräkningar på Socialstyrelsens omsorgskartläggning 2012 bekräftar bilden och visar ännu högre siffror för vad äldre bidrar med!

 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Enkäten

GerdtSundstrom_webb

Gerdt Sundström, SPF

2000 SPF-medlemmar har fått svara på frågan: ”Hjälper du en äldre anhörig eller vän med vardagsbestyr så att han/hon inte behöver anlita samhällets tjänster?” 14 procent i gruppen 65-74 år svarar ja, i genomsnitt 7,1 timmar per vecka. 15 av 75+ svarar ja, i genomsnitt 8,3 timmar i veckan.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas