Anhöriga får plats i valrörelsen
Nyheter
Foto: Jan Arleij

Anhöriga får plats i valrörelsen

Anhörigas utsatta situation och behovet av samordning i äldrevården lyftes fram när Kommunal presenterade en ny rapport på måndagsförmiddagen.

Publicerad 2014-09-01

I rapporten, som heter ”Lapptäcke utan sömmar – en rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga”, intervjuas över 1 000 anhörigvårdare.

Merparten av dem är nöjda och tacksamma över vård- och omsorgsinsatserna. Men själva samordningen mellan vård och omsorg pekas ut som ett av de allra största problemen, konstateras i rapporten.

De anhöriga tvingas därför agera allt från samordnare till försvarare och inspektör.

Rapporten visar också på att både arbetsliv och privatliv påverkas negativt. Strax över var tionde anhörigvårdare hinner aldrig träffa vänner, och många tvingas ta till semester eller kompledigt för att hinna med sina sjuka närstående.

– Den kommunala äldreomsorgen lyckas helt enkelt inte axla det huvudansvar för de äldres omsorg som den har. Kontakten mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala äldreomsorgen drivs mer av ekonomiska incitament än av de äldres behov, framhöll Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– De äldre är idag utlämnade till detta systemfel, och får tacka sin lyckliga stjärna om de har någon anhörig som kan kliva in och sy ihop den krävande samordningen. Äldreomsorgen måste organiseras på ett helt annat vis – man måste utgå från personalkontinuitet och tid för personalen att arbeta professionellt, betonade Annelie Nordström.

Valrörelsen är i full gång, och Kommunal vill ha en politik som bland annat satsar på fler undersköterskor i äldrevården och omsorgen. Man tror inte längre på regeringens grundidéer, och det gör heller inte majoriteten av de anhöriga, enligt Kommunal:

– Undersökningen visar att tre av fem tillfrågade anhöriga inte hyser förhoppningar om att privatiseringar och kundval är förändringar som kan förbättra situationen för dem själva eller deras sjuka anhöriga. En övervägande majoritet ställer sig även negativa till skatteavdrag för privat köpt hjälp, framhåller rapporten.

– Det man istället begär är en förhöjd kvalitet på offentligt finansierad sjukvård och äldreomsorg samt att man fokuserar på förbättrad samordning av insatser kring den sjuke äldre.

I en paneldebatt som följde på presentationen framträdde bland andra geriatrikern Gunnar Akner, Demensförbundets ordförande Stina-Clara Hjulström och regeringens äldresamordnare Eva Nilsson-Bågenholm.

Gunnar Akner betonade att grundorganisationen av svensk sjukvård med ett ”dike” mellan vården och omsorgen skapar stora problem. Hjulström efterlyste bättre bemanning och Nilsson-Bågenholm pekade på en rad goda exempel och förebilder runt om i landet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

Här kan du läsa hela rapporten.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas