Minutmätningar försämrar omsorgen
New public management förstör omsorgen Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg

Minutmätningar försämrar omsorgen

Åtta av tio som jobbar med hemtjänst uppger att varje hjälpinsats är minutsatt. Det visar en rapport från Kommunal som tar strid mot dagens mätsystem i välfärden.

Publicerad 2015-05-29

Det är styrmetoden ”New Public Management” som får Kommunal att se rött.

Inom hemtjänsten leder modellen till att det rationellt ekonomiska tränger undan det ”omsorgsrationella” vilket i sin tur leder till sämre omsorg, menar förbundets ordförande Annelie Nordström.

– New Public Management har ökat avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal, och bidragit till ökad detaljreglering. Det är så långt ifrån värdig välfärd man kan komma, både för de äldre och för de anställda.

I rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” föreslår Kommunal i stället en ny modell.

Tre av huvudpunkterna:

– Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom att äldre ges ett större inflytande över vilken hjälp som ges och hur hjälpen ska utföras. För att skapa det handlingsutrymmet måste vård- och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, säger fackförbundet.

– Den äldre bör få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad man bör få hjälp med.

– Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser. Hemtjänst och hemsjukvård behöver integreras för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

I rapporten trycker Kommunal på att Socialtjänstlagen behöver vässas.

– Socialtjänstlagens skrivning om att äldre har rätt till skälig levnadsnivå samtidigt som andra grupper i behov av vård och omsorg enligt lag har rätt till goda levnadsvillkor har bidragit till att äldres behov prioriterats ned i kommunerna. Ambitionsnivån i socialtjänstlagen bör därför likställas med ambitionsnivån i andra lagar.

Man vill också se en organisatorisk förändring av huvudmannaskapet.

– Primärvårdsansvaret för sjuka äldre bör vara ett kommunalt ansvar och organiseras i så kallade Äldrecentrum i form av geriatriska enheter med både somatisk och psykiatrisk kompetens.

Någon kostnadsberäkning av förslagen finns inte i rapporten.

– Det är viktigt att se att vård och omsorg i första hand är en samhällsinvestering, inte en kostnad, säger Anna Werkelin Ahlin, statistiker och utredare och en av författarna bakom rapporten till veteranen.se.

– Sveriges relativt andra länders generösa äldreomsorg gör att vi har en av Europas högsta förvärvsfrekvenser bland medelålders kvinnor. Det är inte en slump. Äldreomsorgen är del av en social infrastruktur som är helt nödvändig för att vårt samhälle ska fungera.

En bättre vård och omsorg minskar kostnader, resonerar  Anna Werkelin Ahlin.

– För att se det är det viktigt att våga ha ett längre tidsperspektiv och också se vinster på samhällsnivå och inte bara för den egna huvudmannen.

Kan du ge exempel?

– Ja, exempelvis har sjukvården höga kostnader för äldre vars skador och sjukdomar skulle kunna undvikas med en bättre omsorg.

Anna Werkelin Ahlin hänvisar till ett räkneexempel i en annan färsk rapport från Kommunal, ”Lapptäcke utan sömmar”:

– Av alla inläggningar för individer över 65 år är en femtedel en återinläggning inom 30 dagar. 40 procent av återinläggningarna beräknas vara åtgärdbara. Fyra av tio äldre som har fått vård men som måste tillbaka till sjukvården inom 30 dagar blir liggande på akuten i timmar alldeles i onödan. Och fyra av tio anhöriga som rusar från jobbet för att sitta bredvid gör det alldeles i onödan.

En minskning av sådana onödiga återinläggningar med bara tio procent skulle motsvara cirka 730 miljoner kronor, hävdar Anna Werkelin Ahlin.

Skattepengar som hon menar ”skulle kunna ge Sveriges äldre 2,5 miljoner extra hemtjänsttimmar eller gå till att anställa 1 900 undersköterskor på heltid under ett år i den kommunala äldreomsorgen”.

– Ett omsorgsrationellt arbetssätt med tid för ett funktionsbevarande arbetssätt och rehabilitering stärker också äldres självförtroende och egna förmåga att klara sin vardag vilket minskar behov av såväl vård som omsorg, fortsätter Anna Werkelin Ahlin.

– Vårt förslag minskar också kostnaderna för administration.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela rapporten

Kommunals rapport hittar du här.

Rapporten presenteras av fyra utredare på DN Debatt.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas