Så många hamnar på sjukhus igen
Foto: Getty Images
Nyheter | Vård

Så många hamnar på sjukhus igen

En av tio äldre återinskrivs på sjukhus inom 30 dagar. Det visar ny statistik.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-18

Siffrorna finns i Socialstyrelsens nya rapport Öppna jämförelser 2021 – Vård och omsorg för äldre. För första gången redovisas det som kallas oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar efter ett vårdtillfälle.

Några tydliga tendenser jämfört med tidigare verkar inte finnas. Däremot framgår stora skillnader mellan olika kommuner och län.

Exempelvis är siffran 5 procent i Jämtlands län men 13 procent i Skåne och Östergötland.

En av tio

Sett till hela riket är det en av tio äldre som återinskrivs inom 30 dagar.

Vanligaste orsakerna till återinskrivningar är hjärtsvikt och lunginflammation.

Samverkan

Vad kan då förebygga återinläggningar? Ett svar som Socialstyrelsen trycker på i rapporten är att det måste finnas en bra samverkan mellan kommunens hemsjukvård och regionens vårdinsatser i hemmet.

I Öppna jämförelser 2021 – Vård och omsorg för äldre hänvisar myndigheten också till sin rapport om återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre som kom förra året.

Koordinera

Här konkretiseras vad som tycks ha positiv effekt: mobila team, hemgångsteam eller särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter utskrivning.

– En återinskrivning kan vara ett tecken på att behandlingen på sjukhuset inte gett tillräcklig effekt, eller att primärvårdens och socialtjänstens mottagande, samarbete och uppföljning efter utskrivning inte har fungerat på bästa sätt. Vi ser att det behövs fler insatser för förbättra vården, sa Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Pensionärsråd

Frågan är varför inte alla regioner och kommuner organiserar sig efter framgångsrecept som fungerar. Något för regionala pensionärsråd att titta närmare på och begära svar av sina politiker inför höstens val, menar SPF Seniorerna.

Så många läggs in igen – hela listan

Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar

Mätt per län och i procent, personer som är 65 år eller äldre

Blekinge län, 10
Dalarnas län, 9
Gotlands län, 8
Gävleborgs län, 12
Hallands län, 8
Jämtlands län, 5
Jönköpings län, 8
Kalmar län, 7
Kronobergs län, 9
Norrbottens län, 10

Skåne län, 13
Stockholms län, 8
Södermanlands län, 10
Uppsala län, 10
Värmlands län, 12
Västerbottens län, 11
Västernorrlands län, 8
Västmanlands län, 10
Västra Götalands län, 10
Örebro län, 6
Östergötlands län, 13
Hela riket, 10

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas