Region Stockholm ber seniorer om ursäkt
Foto: Getty Images
Nyheter | Attityder

Region Stockholm ber seniorer om ursäkt

”Vi ber om ursäkt för att skyltarna har tolkats på det sätt ni beskriver och det var aldrig vår avsikt att kampanjen skulle uppfattas negativt.” Det skriver regionens trafikförvaltning i ett svar till SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-14

Förbundets ordförande Eva Eriksson och Stockholmsdistriktets ordförande Ann Hedberg Balkå reagerade i förra veckan på att SL informerar allmänheten om att man tar sina biljettautomater ur drift genom att säga att de går i pension.

Budskapets upplägg och associationer blir olyckliga och fördomsfulla, framhöll Eriksson och Balkå i ett öppet brev till Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) och SLs VD David Lagneholm.

Men skylten ”jag har gått i pension” ska ses som en kärleksfull hyllning till Accessmaskinen, för lång och trogen tjänst och inget annat, skriver Trafikförvaltningen i svaret.

Väcker irritation.

”I kollektivtrafiken är pension från en uppgift inte liktydig med att kasseras då vi har flera exempel på både fordon och maskiner som pensionerats från en roll för att göra mer nytta i en annan. Fordonen på Saltsjöbanan är ett sådant exempel.”

I fortsättningen tycks man vilja göra på ett annat sätt.

”Vi är lyhörda inför de åsikter som kommer in och har gärna en förbättrad dialog framöver om hur missförstånd kan undvikas.”

Oklart om byte

Om man tänker byta ut skyltarna som SPF Seniorerna kräver framgår inte av brevsvaret från SL.

Suss Forssman Thullberg är kommunikationschef på Trafikförvaltningen:

– Vi tycker naturligtvis det är tråkigt att våra skyltar uppfattats så negativt av SPF. Vårt ordval bottnade i en kärleksfull hyllning, och var aldrig tänkta att uttrycka ålderism, säger hon till Senioren.

Suss Forssman Thullberg.

– Nu ska vi lära av detta och se till att vi inte gör liknande misstag i framtiden. SPF har erbjudit sig som dialogpartner och det erbjudandet ser vi som en möjlighet till utveckling.

Kan inte bestämma

Trafikregionråd Kristoffer Tamsons, som också är ordförande i SL, säger till Senioren att han har sina personliga åsikter om olika kampanjer, men att han som politiker vare sig kan eller ska jag bestämma hur en myndighet som SL och Trafikförvaltningen uttrycker sig i enskilda kampanjer eller via enskilda anslag.

Kristoffer Tamsons.

– Det vore kort sagt direkt olämpligt om en enskild politiker skulle ha den makten över en myndighet – statlig eller regional – och det oaktat hur fel denne tycker att en kampanj utformats, säger Kristoffer Tamsons.

– Det är alltså en fråga som helt ägs av de som sköter den dagliga driften, i detta fall Trafikförvaltningen.

Stor förståelse

I ett eget brevsvar till SPF Seniorerna slår Kristoffer Tamsons fast att ”jag har stor förståelse för ert resonemang och har också tagit upp detta direkt med ansvariga på Trafikförvaltningen.”

Han tycker det är bra att Trafikförvaltningen i sitt svar framhäver hur de ”hyser respekt för era åsikter och vill visa lyhördhet inför dessa. Att Trafikförvaltningen och SPF kan ha en god dialog framåt ser jag som något mycket positivt för att undvika att detta händer igen.”

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas