Allt större risker för sjuka äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Vårdmissar

Allt större risker för sjuka äldre

Primärvården har inte den kapacitet som krävs för att möta multisjuka äldres vårdbehov. Nu ökar dessutom problemen. Det säger Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-25

Allt fler multisjuka äldre som är utskrivningsklara från sjukhus får inte tillräckligt omhändertagande när de kommer hem.

Samordningen brister inte minst mellan regionens sjukhus och kommunens hemsjukvård och hemtjänst.

Följden blir att de redan sjuka och sköra måste läggas in på sjukhus på nytt.

Stora risker

Den byråkratiska termen för detta missförhållande är ”oplanerade återinläggningar inom 30 dagar”. Verkligheten bakom är stress, oro och ibland stora medicinska risker för de äldre.

Problemet är långt ifrån nytt. Men nu har de oplanerade återinläggningarna börjat öka, enligt en ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som presenterades i förra veckan (17/4).

– Vi ser en ökning av oplanerade återinskrivningar framför allt efter 2017. Ökningen är över 3,5 procentenheter. Det kanske inte låter så mycket, men det är det. Vi ligger nu på över 28,5 procent i landet vilket är en hög siffra om vi jämför internationellt, sa Ulrika Winblad, som är en av forskarna bakom rapporten.

Räcker inte

Det sker trots att en lag infördes 2018 just i avsikt att genom bättre planering öka tryggheten och göra vården säkrare för de multisjuka äldre.

Lagen innehåller också en ekonomisk morot för kommuner att inte låta utskrivningsklara patienter ligga kvar på sjukhus. Deras betalningsansvar träder in efter tre kalenderdagar, mot tidigare fem vardagar.

Men det räcker alltså inte. Allt oftare läggs patienterna i stället åter in redan veckan efter utskrivning. Vanligaste diagnoserna hos de drabbade är kol, hjärtsvikt och lunginflammation.

Inte på plats

– Det är helt uppenbart att man måste hitta nya sätt att öka läkarnas närvaro i den kommunala vården. Det här är det stora samverkansproblemet kan man säga, sa Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och den andra forskaren bakom rapporten.

– Det är den svåraste gränsen mellan den regionala primärvården där doktorerna finns och den kommunala hemsjukvården där det bara finns sjuksköterskor. Det är helt uppenbart att det behövs läkare på plats hos de här patienterna.

Sjuksköterskor

Ett grundfel som rapporten pekar på är att det också saknas sjuksköterskor i kommunerna för att multisjuka äldre ska kunna få hjälp i tid och på rätt vårdnivå.

– Kommuners medicinska kompetens behöver bli starkare, både inom hemtjänsten och inom hemsjukvården. Man behöver alltså fler sjuksköterskor med framför allt geriatrisk specialisering, sa Paula Blomqvist.

Staten måste styra

Rapporten efterlyser tydligare statlig styrning av samordningen. Dagens uppdelning av ansvaret mellan kommuner och regioner kallar SNS-forskarna ”väldigt olycklig”.

– Det är en cementerad uppdelning där det blir ständiga glapp framför allt i kommunikationen, sa Ulrika Winblad.

– Ett annat problem är att lagstiftningen bara säger att kommuner och regioner ska samverka, men ingenting om hur det ska ske.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas