Hennes jobb: Värna seniorer
Nyheter | ministerintervju

Hennes jobb: Värna seniorer

Nej till hårdare lagstiftning mot åldersdiskriminering och öronmärkta statsbidrag. Ja till Sverigedemokraterna i Pensionsgruppen och sänkt skatt på pension. Det är några besked från äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-07

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje är svaret på statsminister Ulf Kristerssons löfte om en äldreminister. Hon är Moderaternas andre vice ordförande och kommer direkt från fem år som kommunstyrelsens ordförande i Växjö.
– Så här i backspegeln var den erfarenheten perfekt givet det uppdrag jag nu fått. Det är ju kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen.

Som Växjös högsta politiker valde hon att flytta pensionärsrådet från omsorgsnämndens till kommunstyrelsen.
– Det innebär att jag under fyra års tid har fått dragningar om fallolyckor, nutrition, personalkontinuitet, lagen om valfrihet, hjälpmedel, allting… En fantastisk fortbildning i äldrefrågor.
Men hon tycker inte om tanken på att lagstifta om att pensionärsråd ska finnas i varje kommun, även om hon är ”öppen för diskussionen”.
– Det hjälper inte att lagstifta om politikerna ändå inte lyssnar.
Lyssnar du?
– Absolut, och jag kommer att uppmuntra vikten av dialog och diskussion och att politikerna är öppna för synpunkter från pensionärsorganisationerna.
Det kommer mycket matnyttigt och kreativt från inte minst SPF Seniorerna, tycker Anna Tenje. Exempelvis det nystartade Hemtjänstindexet vars lansering hon inte missade.
– Att lagstifta kan också leda till inflation av olika råd för olika intressen. Är inte alla grupper lika viktiga? frågar hon sig.

Anna Tenje vill ha mer riktig verkstad och mindre symbolpolitik. Foto: Tomas Södergren

Anna Tenje säger att hon värderar det kommunala självstyret mycket högt. Ungefär lika mycket som hon misstror öronmärkta statsbidrag till kommunerna.
– Vi ska bort från riktade bidrag som mer stjälper än hjälper. I statens iver att göra gott för att man tror att man har den bästa lösningen har man gjort det så komplicerat att många kommuner helt enkelt låter bli att vara med.
Att ha varit kommunstyrelsens ordförande under pandemin gör henne väl rustad för ministerjobbet, tycker hon.
– Precis som Coronakommissionen och IVO kunde också jag konstatera att staten glömde kommunernas äldreomsorg. Man hade till exempel inte kunskap och förståelse för hur mycket sjukvård som kommunerna utför.
Tänker du göra något åt det?
– Absolut! Delar av lösningarna kan ligga i vårt arbete med utredningen av en ny äldreomsorgslagstiftning. Vi måste också få till en mer likvärdig äldreomsorg i landet. Jag är hoppfull.

Ingen av de 283 kommuner som 2020 och 2021 granskades av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) uppfyllde de grundläggande kraven för omsorg i särskilda boenden. Ingen av dem levde upp till de lagar och regler som finns. Anna Tenje pekar först av allt på att äldreomsorgen måste försäkras medicinsk läkarkompetens.
– Exakt med vilken metod man gör det är sekundärt – med kommunalt anställda läkare eller avtal med regionerna eller en tydligare förbindelse mellan kommuner och regioner, säger hon som under pandemin själv skrev till den dåvarande regeringen för att Växjö som pilotkommun skulle få anställa läkare.
När har du tänkt klart, får vi se en proposition före sommaren?
– Det är inte omöjligt. Men man får tänka på att jag är ny på jobbet. Från kommunalrådstiden är jag van att jobba snabbt med angelägna saker. Men statens kvarnar mal långsammare, det får man lära sig acceptera, suckar hon.
– Det är många viktiga frågor som ska benas ut och som tangerar andra områden som finns i en kommande ny Socialtjänstlag. Vi vill inte ha någon dubbellagstiftning!
Anna Tenje tror att fast vårdkontakt i äldreomsorgen blir en avgörande reform. Hon öppnar också för att regeringen kan komma att göra det tydligt vilken skyldighet som faller på kommun respektive region så att man pratar med varandra på rätt sätt.
– Och om man inte sköter det, ja då behöver det vara kännbart.
I många decennier, oavsett om regeringen har varit röd eller blå, har multisjuka äldre tillåtits falla mellan kommunens och regionens stolar.
Varför skulle just du lyckas lösa knutarna?
– Nu har vi en utredning som pekar på vägar till förbättringar inom olika områden. Låt oss göra verkstad av dem. Som sagt, jag är hoppfull.

Anna Tenje

Uppvuxen i en småföretagarfamilj.
Aktiv i MUF, Moderata ungdomsförbundet. Politisk sekreterare för Moderaterna i Växjö. Riksdagsledamot 2006–2010, ledamot i konstitutionsutskottet. 2:e vice ordförande i Moderaternas partistyrelse.
Utbildning: Statsvetenskap
Familj: Gift med Jonas Tenje, kommunikatör i Alvesta kommun. Två barn, 11 och 14 år, och en labrapudel.
Gör helst på fritiden: Är med familjen, skogspromenader

Dölj faktaruta

Anna Tenje försäkrar att regeringens ambitionsnivå för äldrepolitiken är mycket hög. Hög är också svansföringen gentemot den förra regeringen.
– Den blå regeringen har en äldreminister för att det är angeläget att man har en dedikerad person som ser till att staten inte hamnar i att äldreomsorgens problem bara ligger inom det kommunala eller regionala. Nu har vi en ansvarig minister. Det kommer att vara en avgörande skillnad.
Coronakommissionen slog fast att äldreomsorgen behöver mer bemanning, större kompetens och rimligare arbetsförhållanden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att notan för detta kommer att bli uppemot 100 miljarder kronor mer per år från 2030.
Äldreomsorgen är inte underfinansierad, hävdar Anna Tenje. Regeringens tolv miljarder i stöd till kommuner och regioner i senaste budgeten är tillräckligt.
Det viktigaste är att lyckas med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, menar hon. Men förra regeringens miljardsatsning på Äldreomsorgslyftet upphör från nästa år.
Vad blir det i stället?
– Vi analyserar hur vi ska gå vidare med äldreomsorgslyftet. Det kan inte fortsätta att vara så komplicerat för kommunerna, säger Anna Tenje som funderar på ett stöd till kommunerna att upphandla utbildningsplatser.
– Men sen måste också arbetsgivarna göra mer för bättre arbetsmiljö och schemaläggning. Jag vill se en storsatsning på ledarskapet.

Äldreomsorgen behöver enligt kommunerna själva anställa 111 000 personer till 2031 för att öka bemanningen i samma takt som de äldre blir fler (80-plussarna blir 40 procent fler på tio år) och ersätta dem som går i pension.
Det krävs ett nytt arbetssätt i äldreomsorgen utifrån dessa gigantiska behov av kompetent personal.
– Vi behöver ta mycket mer kraft i ny digital välfärdsteknik, säger hon och lägger till ett färskt regeringsbeslut på 14,5 miljoner till Sveriges kommuner och regioner (SKR) för deras fortsatta drift av det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik.

Som äldreminister tänker Anna Tenje ta strid mot ålderismen i samhället. Men inte genom att skärpa lagen mot åldersdiskriminering.
– Det viktigaste nu gäller åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden och att fler äldre får möjlighet att jobba längre. Därför har vi också sänkt skatten för dem som är över 65.
Men det behövs fler åtgärder än sänkt skatt, medger Anna Tenje.
Regeringen själv saknar ledamöter över 60 år. Är inte det en brist?
– Det har jag faktiskt inte reflekterat över. För mig är ålder bara en siffra. Det är kompetensen och engagemanget som är det avgörande.
Hur ser du på det goda exemplets betydelse?
– Sverige har de senaste åren haft tillräckligt mycket av symbolpolitik. Det är viktigare med riktig verkstad.
Återstår att se vad som kommer ur verkstaden. Anna Tenje kommer att få ligga i om hon ska klara av att lysa upp äldrefrågorna som utlovats i regeringsförklaringen. Hon är ju också socialförsäkringsminister – en riktigt tung portfölj innehållande ansvaret för exempelvis Försäkringskassan som ska fixa utbetalningarna av vinterns elstöd.
Anna Tenje är i egenskap av socialförsäkringsminister också ordförande i riksdagens kritiserade Pensionsgrupp med M, KD, L, C och S.
– Jag vill verkligen försöka komma ifrån att pensionerna blir ett slagträ i valdebatten. Det riskerar att rasera ett otroligt bra system som vi byggt upp i Sverige, som har varit ett föredöme för många andra länder och som är unikt.
Anna Tenje vill därför ha med fler partier som lojalt ställer upp bakom systemet. Samtal pågår med alla riksdagspartier försäkrar hon, men det är locket på om hur förhandlingarna går.
– Det är oerhört viktigt att vi får en större samsyn så att fler partier ställer upp för att få en större majoritet bakom besluten. Det tycker jag ligger i politikens natur.
Det betyder att hon åtminstone också vill ha med Sverigedemokraterna i Pensionsgruppen, något som än så länge varit osmältbart för flera partier.
Men pensionerna, då? Hur vill du stärka dem?
– Ett sätt är att sänka skatten på pensionerna. Det står i Tidöavtalet att vi ska göra det och det tänker vi också leverera under mandatperioden.
När riksdagen i maj beslutade om höjda pensionsåldrar offrades ett år av skattesänkningar till alla pensionärer födda 1957. Det är Socialdemokraternas fel som inte informerade i tid, anser Anna Tenje.
Men nu har du ju makten. Utesluter du att regeringen kan återkomma med någon form av kompensation?
– Det ligger ingenting på bordet som pekar i den riktningen.

Fyra ministrar

På socialdepartementet delas ansvarsområdena mellan fyra ministrar: socialminister Jakob Forssmed (KD), sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).
Som äldreminister ingår dels äldreomsorgen, dels den allmänna ålderspensionsförsäkringen, allmän efterlevandepensionsförsäkring, frivillig pensionsförsäkring och äldreförsörjningsstöd. Anna Tenje ansvarar också för frågor om ersättning för närståendevård och bostadstillägg.
Hon har fyra myndigheter under sig:

  • Försäkringskassan
  • Inspektionen för socialförsäkringen
  • Pensionsmyndigheten
  • Fondtorgsnämnden

Tidigare äldreministrar

Före Anna Tenje var Lena Hallengren barn-, äldre- och jämställdhetsminister 8 mars 2018-21 januari 2019. Hon efterträdde Åsa Regnér (S) som hade samma titel sedan valet 2014.
Dessförinnan var Maria Larsson (KD) äldre- och folkhälsominister i Fredrik Reinfeldts första regering 2006-2010, för att i hans andra bli barn- och äldreminister.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-03-07
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas