Chans för kommuner att förbättra äldreomsorgen
Nyheter | Beslut

Chans för kommuner att förbättra äldreomsorgen

Det så kallade äldreomsorgslyftet breddas så att pengar kan användas till språkutbildning och validering av kompetensen hos undersköterskor.

Jan Arleij
Publicerad 2024-01-22

Regeringen har tidigare meddelat att äldreomsorgslyftet som infördes av den förra regeringen 2020 får en förlängning. I budgeten för 2024 står att satsningen ska förlängas med tre år fram till och med 2026.

– Äldreomsorgslyftet har varit ett väldigt viktigt och uppskattat verktyg för att öka kompetensen och höja kvaliteten och patientsäkerheten, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

2024 omfattar äldreomsorgslyftet 1,7 miljarder kronor, precis som under 2023. Kommuner som vill ta del av pengarna ansöker hos Socialstyrelsen.

Förra torsdagen (11/1) kom regeringen med mer exakta besked om den fortsatta inriktningen.

Anna Tenje.

Satsningen innebär att vård- och omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid, men med den nya breddningen kommer kommunerna från och med i år att kunna använda pengarna till språkkurser och till så kallad validering av kunskap till undersköterska.

Få yrkestitel

När det gäller språkkurserna kan det exempelvis röra sig om vård- och omsorgssvenska eller utbildning i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Valideringen av kunskap till undersköterska ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller till vårdbiträde hos anställda inom kommunalt finansierad vård och äldreomsorg.

Fler ska söka

Ett syfte med breddningen är att fler kommuner än hittills ska kunna söka pengar.

Tidigare har regeringen och Anna Tenje varit tveksamma till en förlängning av Äldreomsorgslyftet. Vad förklarar omsvängningen?

– Jag såg ganska tidigt att detta var ett stöd som nyttjades i väldigt hög utsträckning ändå. Vi hade gamla siffror sedan tidigare år som vi hade tagit ställning till initialt. När vi successivt såg att det var 1,3 miljarder och 1,7 miljarder som användes så förstod man ganska snart att detta är pengar som gör nytta, säger Anna Tenje till Altinget.

Samtidigt som regeringen vill att Äldreomsorgslyftet inkluderar insatser för bättre språkkunskaper pågår en utredning som regeringen har tillsatt om hur kommunerna ska införa språkkrav i äldreomsorgen. Den ska vara klar i september.

Vill öronmärka

Äldreomsorgslyftet delas ut som ett riktat, öronmärkt statsbidrag, en företeelse som Anna Tenje ofta kritiserar till förmån för så kallade generella statsbidrag.

Men inte i det här fallet.

– Ett riktat statsbidrag innebär ju att det är öronmärkt just till att gå till kompetenshöjande insatser och att förbättra kompetensen inom äldreomsorgen. Lägger man in det som ett generellt statsbidrag så behöver man ju inte använda det till kompetenshöjande insatser, säger Anna Tenje till Altinget.

Jan Arleij
Publicerad 2024-01-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas