Pressar regeringen att rädda äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Krav

Pressar regeringen att rädda äldreomsorgen

Regeringen måste kliva fram och ta ett större ansvar för äldreomsorgen. Det kräver SPF Seniorerna och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-02

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle vill ordförandena i de båda organisationerna Eva Eriksson och Anders Henriksson (S) att den pågående kompetenssatsning som kallas Äldreomsorgslyftet får en fortsättning.

– Det statligt finansierade äldreomsorgslyftet har inneburit att vård- och omsorgspersonal kunnat vidareutbilda sig på betald arbetstid. Vi menar att det vore bra om äldreomsorgslyftet fortsätter men då med långsiktighet och enklare tillämpning för kommunerna. Statens styrning behöver bli både fastare och tydligare, skriver Eriksson och Henriksson.

Inlägget kommer i en period då regeringen slutförhandlar om vad som ska prioriteras i höstbudgeten. Många förväntar sig ett besked i budgeten om äldreomsorgslyftets framtid.

Flera vägar

Men det är inte bara fortbildningen som behöver prioriteras. Behovet av äldreomsorg ökar och arbetskraften kommer inte att räcka till framöver, konstaterar debattörerna.

– En central uppgift för staten, kommuner och regioner är att säkerställa att alla kan leva livet ut i trygghet och med värdighet. Om uppgiften inte uppfylls tvingas anhöriga och andra närstående rycka in för att äldres vardag ska hålla ihop.

Satsa på heltid

Ett av flera förslag som Eriksson och Henriksson för fram är att kommunerna ska möjliggöra heltidsarbete för fler. På sikt är en fullskalig omställning till heltid nödvändig.

– Om alla som arbetade deltid inom äldreomsorgen i dag skulle arbeta bara tre timmar mer i veckan, skulle det motsvara 10 000 fler anställda.

Eva Eriksson, SPF Seniorernas ordförande.
Anders Henriksson, SKRs ordförande.

Läs hela debattartikeln här.

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas