Den pressade omsorgen: ”Förändringar ett måste”
Foto: Getty Images
Nyheter | Nödrop

Den pressade omsorgen: ”Förändringar ett måste”

Skandalerna i äldreomsorgen duggar tätare än kanske någonsin. Det är ingen slump, befarar ledande kommunpolitiker.

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-10

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (4/8) lyfter Harald Hjalmarsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Västervik, de mindre kommunernas ökande utsatthet.

– Att bekymren växer mest i de runt 100 kommuner, av totalt 290, som kämpar med vikande befolkning är uppenbart.

Typ av kommun

Han pekar på flera konkreta förändringar som helt nödvändiga. Bland annat måste samhällets insatser när det gäller äldreomsorgen att behöva variera just utifrån kommuntyp.

– Exempelvis kan ökad vård i hemmet i en storstadskommun vara ett relevant sätt att minska användningen av dyra speciallokaler, medan samma lösning i en utpräglad glesbygdskommun i stället riskerar att en stor del av arbetstiden går åt till bilkörning på bekostnad av den rena omsorgen.

Snabbare regering

Ett annat krav är tydlighet från regeringen. Tidigare besked om statsbidragen är ett måste.

– Det är ytterst viktigt att dessa besked är grundade i en samsyn mellan stat och kommuner om vilka slags utmaningar vi står inför och hur stora de är. Vi måste prata ihop oss.

I demografins skruvstäd

Fram till 2031 ökar antalet i arbetsför ålder med knappt 5 procent. Samtidigt ökar antalet 80-plussare med nära 50 procent, vilket innebär 236 000 personer. Kommunerna och staten sitter fast demografins skruvstäd, skriver debattören.

Dölj faktaruta

Att landsbygdskommuner kommer att ha svårt att klara av att ta hand om en växande skara äldre är ingen nyhet, påpekar Harald Hjalmarsson. Problemet är att de styrande politikerna på nationell nivå inte agerar tillräckligt.

Harald Hjalmarsson.

– Vi behöver ett nytt kraftfullt direktiv för att få veta om viljan finns att snabbrusta kommunnivån inför det kommande decenniet när den sitter fast i demografins skruvstäd. Om inte så riskeras återkommande skandaler inom äldreomsorgen och brandkårsutryckningar från staten som följd.

Krav på kriskommission

Tidigare i somras ledde otillräcklig bemanning i äldreomsorgen lokala fackliga företrädare att slå larm. Malin Ragnegård, Kommunals ordförande, krävde att regeringen tillsätter en kriskommission. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har sedan lång tid krävt samma sak.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas