Stockholm utreder för stränga beslut
Torun Boucher. Foto: Maurits Otterloo
Nyheter | 16 olika boenden på fem månader

Stockholm utreder för stränga beslut

Det finns tomma platser i särskilda boenden i Stockholm stad samtidigt som biståndsbedömningen är för hård. Det säger äldreborgarrådet Torun Boucher (V) till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2023-07-04

Att Karl-Johan Magnusson inte fick ett särskilt boende i tid är ingenting som ett borgarråd kan eller får kommentera. Inte heller det faktum att han aldrig fick ett hembesök av en biståndshandläggare. Du kan läsa den texten här.

Men principen och grundregeln är klar och enkel.

– Biståndshandläggarna ska egentligen göra hembesök, och det en gång om året hos alla hemtjänstmottagare, säger Torun Boucher. Varför det inte skett i ett enskilt fall kan jag inte uttala om.

Torun Boucher konstaterar samtidigt att biståndshandläggarna behöver bättre förutsättningar och arbetsvillkor för att kunna göra mer djupgående bedömningar.

– Det behövs inte minst mer av kompetensutbildning, något som gäller brett inom hela äldreomsorgen. Den behöver professionaliseras mer. Äldreomsorg ska inte vara ett instegsjobb.

Men det är inte lätt att åstadkomma när ekonomiskt pressade kommuner inte får mer av regeringen i statsbidrag och när äldreomsorgslyftet upphör, fortsätter Torun Boucher.

– Vi har dock precis fattat beslut om att reservera 175 miljoner i bokslutet av det lilla överskott staden har kvar just till vår kompetensutvecklingsfond. Just nu gör vi det lilla vi kan.

Finns det politiska riktlinjer till tjänstemän och biståndshandläggare att inte bevilja platser i särskilt boende?

– Nej, inte från central styrning. Men jag kan inte lova att det inte händer i verkligheten. Om det händer så är det fel.

Men vad gör ni i Stockholms stad för att säkerställa att multisjuka äldre människor får särskilt boende i tid?

– Socialtjänstlagen är inte särskilt spetsig och därför har vi beslutat om egna riktlinjer som är skarpare. De är tagna i kommunfullmäktige och ska självklart gälla. I riktlinjerna står att vi ska ha en generösare biståndshandläggning.

Det finns alltså lediga lägenheter i särskilda boenden samtidigt som äldre med stora behov och som vill flytta till särskilt boende får nej i biståndsbedömningen. Matchningen fungerar inte.

– Nej, jag håller helt med om det. Det här blir en utmaning för oss under mandatperioden att komma tillrätta med.

Vad tänker du göra?

– Vi ger nu ett uppdrag till förvaltningen att analysera varför biståndshandläggningen inte blir generösare. Vi har gett pengar och skärpt riktlinjerna och ändå blir det inte rätt. Vi behöver ta reda på vad det är som händer, vad det är som stör.

80-plussarna blir snabbt allt fler, inte minst i Stockholm. Enligt stadens plan ska 930 nya platser i särskilt boende för äldre skapas de kommande fem åren. Räcker det

– Visst har vi en utmaning här om det ska räcka. Mycket beror på hur vi lyckas med flera andra saker, som att förbättra hemtjänsten och att få fram fler seniorboenden.

Torun Boucher tror att alla har att vinna på om biståndhandläggningen blir betydligt generösar

– Många som får ett biståndsbeslut och erbjuds att flytta in på ett äldreboende tackar sedan nej. Vi tror det beror på att när man är trygg med att få flytta den dag man verkligen behöver så känner man att man ändå kan bo kvar hemma ett tag till. Tryggheten är en nyckel.

Så gott som alla biståndsbeslut om beviljat särskilt boende men som ändå inte har blivit verkställda beror på att den äldre tackar nej, säger Torun Boucher.

– Jag tror inte att det skulle spela så stor roll ekonomiskt om biståndsbedömningen skulle vara generösare. Däremot skulle som sagt många fler äldre känna en stor trygghet i att man få flytta den dag man verkligen känner att man måste.

Det här finns i Stockholm

Särskilt boende för äldre

• Antal platser för demens och somatik i vård- och omsorgsboenden (privata och kommunala): 7 525

• Platser som är planerade att byggas de kommande fem åren: 930.

80-plussarna snabbt allt fler

  • Drygt 155 000 personer, vilket utgör cirka 16 procent av befolkningen i Stockholms stad, var 65 år eller äldre i oktober 2022.
  • Enligt prognosen beräknas såväl antalet yngre äldre, 65 till 79 år, som 80-89-åringarna öka stadigt fram till 2040.

Källa: Stockholms stads Boendeplan 2023 med utblick mot 2040 och Äldreomsorgens årsrapport 2022

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-07-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas