Enighet i Almedalen: Skandal att de sköraste nekas internet
Stora grupper äldre nekas internet på landets äldreboenden. Foto: Getty Images
Nyheter | Saknas fortfarande

Enighet i Almedalen: Skandal att de sköraste nekas internet

Det borde vara en självklarhet att alla som bor på särskilt boende ska ha tillgång till internet. Men verkligheten ser helt annorlunda ut.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-29

Det framkom på ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Hemsö Fastighets AB och med bland andra SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i panelen.

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för bland annat äldreboende.

– I vårt arbete med äldreboenden har det blivit tydligt att något så grundläggande som tillgång till bra internetuppkoppling för brukarna ofta saknas. Vi behöver få igång en dialog inte minst med våra politiker om det här, sa Hemsö Fastigheters digitaliseringschef Fredrik Hörnsten.

Rannsakning

En tredjedel av bostäderna i särskilda boenden saknar internetuppkoppling via Wifi.

– När vi som fastighetsbolag rannsakar oss själva inser vi att något måste hända. Men det förutsätter att vi får i gång ett samarbete med fler aktörer.

Kattis Ahlström, Eva Eriksson, Tobias Smedberg, kommunpolitiker i Uppsala och Daniel Forslund, Vårdföretagarna.

Eva Eriksson underströk att äldre i särskilt boende med uteblivet internet berövas allt ifrån möjligheter att ha personliga kontakter med nära och kära till att klara kontakter med myndigheter – och att ha fullvärdiga möjligheter att vara demokratiska medborgare som alla andra.

– Så mycket och alltmer går över internet. Man måste självklart få ta med sig sin digitala värld även till äldreboendet, sa Eva Eriksson som kunde se en närmast oerhörd ålderism i att de sköraste inte får sina rättigheter tillgodosedda.

– Man bygger ju inte nya bostadsområden för yngre utan wifi. Varför gäller inte samma sak när man bygger för de äldsta? Det är helt absurt!

Alla överens

Panelen under seminariet bestod av digitala strateger, representanter från politiken och Vårdföretagarna. Samtliga uppvisade en total enighet om att dagens ordning är orimlig och oacceptabel.

Ändå händer ingenting, eller i alla fall alldeles för lite.

– Att förneka äldre rättigheten till internet är att behandla en grupp som andra klassens medborgare. En nationell miniminivå kan vara ett nödvändigt stöd, föreslog Tobias Smedberg (V), äldrenämndens ordförande i Uppsala kommun.

Underförsörjd

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering på Vårdföretagarna framhöll vikten av internet för att tillgodose också medicinska behov, som exempelvis läkarkontakt via länk.

– Äldreomsorgen överlag är underförsörjd när det gäller teknik. Att verkligen göra något åt det måste alltid börja med en fungerande uppkoppling. Internet blir alltmer av samma betydelse som el.

Andra aspekter på vitsen med att alla parter – kommunpolitiker, beställare, byggare, men också regering och riksdag och SKR (Sveriges kommuner och regioner) – samordnar sig för att åstadkomma en skärpning är att äldreomsorgens personal skulle få ut mer av sitt arbete som skulle bli intressantare och delvis lättare att utföra.

Birgitta Jonsson deltog från Stockholm.

Moderatorn Kattis Ahlström, aktuell med SVTs satsning ”Studio 65”, kopplade också upp SPF Seniorernas Birgitta Jonsson på länk, känd för många på nätet som ”Fru Jonsson”. Hon har inte minst i Senioren argumenterat för betydelsen av internet på landets alla äldreboenden.

Orimlig orättvisa

I den efterföljande diskussionen fick hon understöd av förre utbildningsministern Anna Ekström, tillika Birgitta Jonssons dotter:

– Är det något som mamma har påpekat betydelsen av så är det vad kontakten med nära och kära betyder för den på ett särskilt boende som inte orkar så mycket, som är skröplig, och multisjuk och kanske bara kan ha kontakt via sociala medier. Att neka den äldre detta för att det inte finns draget Wifi är naturligtvis helt orimligt.

Anna Ekström tog till orda.

Hela panelen

Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande
Birgitta Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Gällivare kommun
Tobias Smedberg, äldrenämndens ordförande (V), Uppsala kommun
Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef, Hemsö Fastighets Ab
Jörgen Sandström, digital strateg, Västerås stad
Daniel Forslund, utvecklingsansvarig digitalisering, Vårdföretagarna

Längst till höger ses Hemsös digitaliseringschef Fredrik Hörnsten.

Seminariet arrangerades av Hemsö Fastighets AB. Bolaget som är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas