”Alla på äldreboenden borde ha bredband”
Nyheter | Bredband
Peter Eriksson. Foto: Fredrik Hjerling

”Alla på äldreboenden borde ha bredband”

Digitaliseringens möjligheter ska nå alla, även äldre. Det säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), som dock håller på konkreta besked om hur alla på särskilt boende ska omfattas av löftet.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-19

I går (18/12) presenterade Peter Eriksson huvuddragen i regeringens nya bredbandsstrategi.

Målet uppges vara ”ett helt uppkopplat Sverige”.

Strategin är den första i sitt slag som täcker alla som bor i Sverige, säger Peter Eriksson.

Ville lyssna

Bara några dagar innan bredbandsstrategin gjordes offentlig ville Peter Eriksson träffa Birgitta Jonsson och Gunilla Brattberg från SeniorNet.

– En viktig fråga för mig är tillgängligheten, alltså att digitaliseringens kraft och möjligheter ska kunna erbjudas alla medborgare. För gruppen äldre har det från olika håll pekats på riskerna med att en del riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Därför ville jag träffa eldsjälarna Birgitta och Gunilla för att höra lite om deras erfarenheter och tankar.

Vad gav mötet?

– Jag är mycket nöjd med mötet, Gunilla och Birgitta hade många kloka tankar och inspel. Det fanns en stor samsyn kring hur viktigt det är ur flera aspekter att äldre inkluderas i satsningar på digitalisering.

Finns det då något i dagsläget som regeringen planerar att göra för att stimulera till att fler boende på landets särskilda boenden ges faktisk möjlighet till uppkoppling på internet?

– Det får vi återkomma till. Personligen vill jag jobba för att vi ska ha wifi på alla äldreboenden i Sverige, tillgängligt i alla rum. Det är min målsättning. Det är inte minst en livskvalitetsfråga.

Ambitioner

Att tonläget är högstämt från regeringens sida råder inget tvivel om:

– För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, sa Peter Eriksson på söndagens presskonferens.

Del av vården

Men det verkar vara svårt att exkludera landets äldreboenden om man lyssnar vidare på presskommentarerna från ministerns sida.

– Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att ha stora digitala inslag, säger Peter Eriksson. Till exempel kommer sannolikt en stor del av vården att ges på distans.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Regeringens bredbandsmål

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

I februari eller mars kommer Peter Eriksson att lägga fram en digitaliseringsstrategi.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-19
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas