Tekniken kan skapa trygghet
Tyck! | Wivianne Johansson
Foto: Ponsulak / Colourbox

Tekniken kan skapa trygghet

Naturligtvis ska vi använda tekniska lösningar inom äldreomsorgen, likväl som inom andra områden, menar skribenten.

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-02-27

Hemtjänst med besök från 30 olika personer per månad, tid som ibland inte räcker till mer än att vända i dörren, brist på plats på äldreboenden. Även om det finns hemtjänst som är alldeles utmärkt så handlar dagens debatt om äldrevård ofta om otrygghet, skriver Wivianne Johansson i Skövde.

Forskningen går framåt på alla områden i samhället. I dag prövar hemtjänsten exempelvis tv-övervakning nattetid som ett alternativ till störande nattliga besök.
Själv har jag haft möjligheten att testa sensorer i hemmet.

Sensorerna mäter hur man rör sig i bostaden, sovtider, mattider, stillasittande med mera. Allt jämförs mot en tidigare uppmätt normalnivå.
Om någonting avviker från det normala skickar sensorerna signaler till personalen på ”1177” som i sin tur tar kontakt och beslutar om vad som behöver göras.
Själv kan jag använda sensorerna för att följa mina värden, göra förbättringar eller upptäcka behov. Jag kan ta kontakt och få stöd och hjälp när jag själv anser mig behöva det. Inga långsamma telefonköer, ingen väntan på att hemtjänsten ska komma eller besök på vårdcentralen mer än nödvändigt.
För att bli ett riktigt bra verktyg bör sensorerna dock utvecklas så att man också kan se medicinintag, blodtryck, puls, sockernivå, vikt och rörelsemönster utanför bostaden.

Det är på inget sätt integritetskränkande, det ger en känsla av trygghet och framför allt, det ger valfrihet. Wivianne Johansson

Min åsikt är att vi naturligtvis ska använda tekniska lösningar inom detta område likväl som inom alla andra. Min upplevelse är att sensorerna ger mig trygghet och valfrihet samt en större möjlighet att bo kvar i min egen bostad längre tid.

Trygghet, för att någon ser mig. Avviker jag från normalt antal timmar sömn, om blodtrycket visar en högre nivå än normalt, om jag inte öppnar kylskåpet eller slår på spisen under dagen, om rörelseschemat blir mindre eller stannar av helt, så ser någon mig och tar kontakt om jag inte gör det själv. Någon som kan avgöra vilken typ av hjälp jag behöver, ambulans eller någon som kommer förbi. Det kanske bara är en pratstund, lite tips och peppning jag behöver.

Valfrihet, för att jag tar egna beslut. Jag får ett instrument för egna initiativ, som till exempel fler promenader eller annat som stärker min hälsa. Jag äter efter eget schema, inte efter hemtjänstpersonalens. Jag lägger mig när jag vill, inte heller det efter någon annans schema. Jag väljer om jag vill ha personliga besök eller råd och vägledning per telefon eller via dator.

Det är viktigt att sensorer eller tv-övervakning blir ett komplement till omsorg i hemmet, så att kommunens hemtjänstpersonal får tid över och inte behöver vända i dörren. Det är också viktigt att kommunen har utbildad personal och specialkompetens hos ”1177”. Tiden som sparas kan användas för att skapa den trygghet som idag saknas.
Allt eftersom vi åldras behöver vi förmodligen annan typ av vård eller fler omsorgstimmar. Men systemet är flexibelt. Lägg till sensorer där så behövs, eller ta bort en eller flera sensorer och ersätt med vårdande personal.

Behovet av äldreomsorg ökar och det gör också svårigheterna att rekrytera personal till hemtjänsten. Därför är det nödvändigt med effektivare användning av resurserna.

Avslutningsvis vill jag säga att får ni en möjlighet så testa ett sensorprogram. Det är på inget sätt integritetskränkande, det ger en känsla av trygghet och framför allt, det ger valfrihet.

Wivianne Johansson
Skövde

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-02-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas