”Satsa på teknik för årsrika”
Tyck! | Barbro Westerholm och Mathias Sundin (L)
Foto: Colourbox

”Satsa på teknik för årsrika”

Öka användningen av modern teknik inom omsorgen och i äldres vardag, men gör det med samtycke och respekt, skriver två riksdagsledamöter (L). Håller du med?

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-02-20

Inom liberalism är det grundläggande att varje människa ska ha frihet och förutsättningar för att forma sitt eget liv. Teknik har för många unga varit en otrolig frihetsreform, aldrig tidigare har vi haft så många möjligheter. Men för äldre personer, särskilt de i behov av hemtjänst och äldrevård, har denna frihetsreform stundtals uteblivit. Vi i Liberalerna har därför tagit fram ett antal förslag för att främja möjligheterna för årsrika att ta del av modern teknik och se till att även de kan ta del av den här frihetsreformen.

Tekniken måste användas med samtycke från den enskilde och med respekt för hens integritet.

Öka användningen av modern teknik för att förbättra årsrika människors självständighet, delaktighet och livskvalitet. Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter för årsrika. Rollatorn gör det möjligt för årsrika att röra sig ute i samhället för att handla och besöka vänner och bekanta. Ett GPS-armband kan göra att en demenssjuk person kan fortsätta gå på sina älskade ensamma promenader, utan att riskera att försvinna. I Japan är det vanligt sedan länge med toaletter som kan tvätta och torka. Det är mycket värdefullt för integriteten och förebygger dessutom sjukdomar.

Självkörande bilar kommer ge årsrika möjligheten att transportera sig själva, utan att beställa färdtjänst. Försämrad syn blir inte heller ett hinder.

IT-stödet behöver moderniseras i socialtjänst och omsorg. Sjukvården är högteknologisk, men IT-stödet ligger långt efter det övriga samhället. Krångliga och krånglande system stjäl tid i stället för att underlätta. Enligt en undersökning från konsultföretaget McKinsey är det möjligt att spara upp till 180 miljarder kronor på bättre IT-stöd, men då måste man först investera.

Beslutsfattare måste ställa tydliga krav. Tekniken måste användas med samtycke från den enskilde och med respekt för hens integritet. Tekniska hjälpmedel ska användas för att frigöra tid till den enskilde, inte för att spara in på de mänskliga möten som den årsrike önskar och behöver.

Det är i stor utsträckning en fördom att årsrika personer inte har erfarenhet av eller förstår sig på digitala tjänster.

Det behövs tydligare nationell styrning av rätten till hjälpmedel. Väl utvalda hjälpmedel kan öka människors självständighet och minska behovet av vård och omsorg. Tyvärr tar man inte alltid hänsyn till vinsterna när hjälpmedel förskrivs. Till exempel finns det landsting som inte förskriver utomhusrollatorer då de inte har någon skyldighet att erbjuda dem. Landsting, regioner och kommuner bestämmer själva vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad man kan få. Det behövs tydligare nationell styrning av rätten till hjälpmedel, och ambitionsnivån behöver höjas på många håll.

Det är i stor utsträckning en fördom att årsrika personer inte har erfarenhet av eller förstår sig på digitala tjänster. Det är naturligtvis viktigt att digitala tjänster är användarvänliga, och att det finns lösningar också för den som inte har en dator eller smarttelefon. För årsrikas skull ska den teknikutvecklingen bejakas, utnyttjas och underlättas. Det kan ge alla förutsättningarna att forma sina egna liv.

 

Barbro Westerholm och Mathias Sundin (L)

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-02-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas