Digitaliseringen: ”Alla måste ha rätt att vara med”
Nyheter | DIGITALISERINGEN
Foto: Colourbox

Digitaliseringen: ”Alla måste ha rätt att vara med”

Hundratusentals seniorer står utanför det alltmer digitaliserade samhället. Men med rätt åtgärder kan läget förbättras.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-26

Det hävdar SPF Seniorerna som med en ny rapport vill få politiker att agera mycket mer kraftfullt för att stoppa många äldres utanförskap.

”Den digitala utvecklingen fortgår i Sverige utan någon större hänsyn till de medborgare som kan hamna utanför.” skriver förbundet i rapporten som heter ”Digitalisering handlar om människor”.

”Det är inte acceptabelt att människor hamnar utanför och inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som andra.” skriver man också i rapporten.

Motprestation

Trots det stora utanförskapet kräver samhället i ökande utsträckning att medborgarna ska hantera ärenden och information digitalt.

– Då är det också rimligt att samhället står för en motprestation i form av utbildning och fortbildning, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

Peter Sikström.

I en intervju i Dagens Nyheter pekar han på två orsaker till att många äldre inte släpps in i det digitaliserade samhället.

• Undersökningar vid Linnéuniversitetet visar att det kostar ungefär 7 000 kronor per år att ha tillgång till den digitala världen, vilket blir en alltför stor utgift för många pensionärer med låg pension.
• Dessutom går många pensionärer miste om den fortbildning som den som är i arbetslivet ofta har tillgång till.

Lång rad krav

För att råda bot på situationen lägger förbundet fram en rad krav och förslag i rapporten (se faktaruta).

Bland många motiv för samhället att agera finns det faktum att vi blir fler äldre och att vården och omsorgen väntas satsa allt mer på just digitala lösningar och innovationer.

Hela kravlistan

För att råda bot på situationen lägger förbundet fram en rad krav och förslag i rapporten.

• Det offentliga tar huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla sin digitala kompetens.
• Kommunerna måste uppfylla sitt samhällsuppdrag inom ramen för alla vuxnas lärande genom att fokusera mer på digital kompetens bland seniorer.
Skattesubvention för enskilda för att kunna vara en del av det digitala samhället.
• Mer forskning om digital inkludering.
• Utökade medel till bland annat ideella organisationer som driver lärande och utbildning i digital kompetens.
• Konkreta mål, övergripande ansvar och samverkan från statens sida.
• Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet, mer samverkan med seniorer i utformningen av digitala tjänster, verktyg och utbildningsinsatser.
• Samhällets tillgänglighet och service måste förbättras – större hänsyn till de som inte använder internet, alternativ till det digitala ska alltid finnas.
• Någonstans att vända sig och bättre stöd.

Dölj faktaruta

Rapporten, som finns i en lång och en kort version, innehåller också en undersökning med SPF Seniorernas egna medlemmar.

På frågan hur ofta man använder internet/digitala tjänster framgår det tydligt en markant minskning med stigande ålder.

– Det är framför allt i grupperna som passerat 80 års ålder som användningen är lägre. Exempelvis bland 85-plussarna är det en av fyra som aldrig använder internet.

Ett annat fynd är att internetanvändning flera gånger per dag är klart högre bland sammanboende än bland ensamboende. 16 procent av de ensamstående svarar att de aldrig använder internet.

Rapporten

Mellan 10 och 20 procent av alla i åldersgruppen 65 år och äldre står idag helt utanför det digitala samhället.
Här finns hela rapporten finns att läsa.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-08-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas