Hallå där, Birgitta Jonsson – lyssnade ministern på dej?
Birgitta Jonsson, SPF Seniorerna Draken på Kungsholmen. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Hallå där

Hallå där, Birgitta Jonsson – lyssnade ministern på dej?

Hallå där, Birgitta Jonsson, aktiv i SPF Seniorerna och SeniorNet. Hur var det att prata om avsaknaden av internet på våra äldreboenden med bostadsminister Peter Eriksson (MP)?

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-14

– Jo tack bra. Jag och min kollega Gunilla Brattberg i SeniorNet Kungsholmen var på hans departement på själva Luciadagen. Peter Eriksson ville att vi skulle komma och berätta om vårt engagemang i den här frågan.
Varför ville han det?
– Vi fick inte veta om han har några konkreta politiska planer. Men han verkade vara mycket intresserad. Men han är ju faktiskt också digitaliseringsminister så han borde bry sig.
Vad sa ni till ministern?
– Vi försökte förklara på vilket sätt internet är en rättighet för äldre, också efter att man flyttat in på särskilt boende. Det handlar om att bibehålla sin självständighet och sina rättigheter som människa.
Hur menar du?
– Vi gav många exempel, som att tillgång till internet ger möjlighet att betala sina räkningar. Alternativet kan vara att man måste ha en god man som gör det. Valfrihet att välja att flytta förutsätter att man kan gå ut på nätet. Ett tredje exempel som jag tror Peter Eriksson tog extra intryck av är att om man ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter som medborgare måste man kunna följa nyheter och delta i debatter också på internet.
Men många äldreboenden, kanske en majoritet, saknar uppkoppling till de boendes lägenheter, eller hur?
– Ja, läget är helt oacceptabelt. Det finns kommuner där det ser mycket bra ut, men de är fortfarande undantag. SeniorNet Kungsgolmen har gjort en kartläggning i form av en kommunenkät som vi visade Peter Eriksson.
Exakt det här temat tog Senioren upp i novembernumret.
– Ja, vi hade också med oss ett exemplar som vi gav till ministern som tackade och lova att läsa.
Varför går utvecklingen så långsamt?
– Det har med ålderism och åldersdiskriminering att göra, faktiskt mer än investeringskostnaderna för att dra fiber till lägenheterna. Man tänker liksom inte att den äldre människan vill eller behöver ha möjlighet till uppkoppling på internet.
Kampen går alltså vidare. Tror du att det kommer att bli någon förändring snart?
– Den måste bara komma. Alternativet blir för dyrbart, för alla. Det finns mycket livskvalitet att vinna för de äldre och anhöriga och effektivitet för vård- och omsorgspersonal om den nya IT-tekniken används på rätt sätt.
Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

img_0095-001-800x579

Digitaliseringsminister Peter Erikssons pepparkakshus. Notera bredbandet. Foto: Birgitta Jonsson

Se Birgitta Jonssons Ted Talk

I en så kallad Ted Talks-föreläsning framträdde Birgitta Jonsson vid Uppsala universitet för att berätta om sitt arbete för att fler äldre ska få tillgång till internet.

Här kan du se och höra hennes föreläsning som ägde rum den 10 december och som särskilt fokuserade betydelsen av att internet finns tillgängligt på landets äldreboenden.

Att ha tillgång till internet är en mänsklig rättighet, enligt FN, står det i Ted Talks presentation av Birgitta Jonssons tolv minuter långa föreläsning.

TED ägs av en icke-vinstdrivande stiftelse och står för ”Technology, Entertainment and Design”. Så kallade TEDx-arrangemang, lokala föreläsningar som spelas in och som finns tillgängliga på internet – exempelvis det Birgitta Jonsson höll i Uppsala – hålls i 145 länder.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas