Kommuninformationen har blivit digital
Nyheter

Kommuninformationen har blivit digital

Nu behöver kommuner inte längre tillkännage beslut i lokaltidningen eller i kommunhusets entré. I stället är det digital information som gäller.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-01-17

Tidigare sade Kommunallagen att varje kommun måste ha en officiell anslagstavla. Anslagstavlan användes för att informera invånarna om fattade beslut, justerade protokoll från kommunsammanträden, andra kungörelser och åtgärder enligt plan- och bygglagen. Anslagstavlan skulle vara placerad på en lämplig plats, ofta entrén till kommunhuset, för att ge invånare möjlighet att överklaga fattade beslut.

1 januari ändrades delar av Kommunallagen. Kommunerna har fortfarande skyldighet att informera om beslut och kommande möten. Men nu ska den officiella anslagstavlan vara digital.

Inte längre i tidningen

Samtidigt togs skyldigheten att kungöra fullmäktiges sammanträden och justeringen av landstingens beslutsprotokoll i lokaltidningen bort.

Bland farhågorna inför förändringen fanns risken att informationen blir mindre tillgänglig för bland annat många äldre personer som inte använder datorer.

Det ska den digitala anslagstavlan innehålla:

• tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
• tillkännagivanden av justerade protokoll
• tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
• justerade protokoll (om det bedöms lämpligt och inte strider mot PUL eller annat)
• upplysningar om hur beslut kan överklagas

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som enligt lag ska meddelas. När en handling varit anslagen under den föreskrivna tiden ska den som påkallat åtgärden få ett bevis om det från kommunen.

Dölj faktaruta

Regeringen och utredaren menar att den tvärt om blir mer tillgänglig eftersom ”personer i deras närhet kommer att ha bättre tillgång till den digitalt publicerade informationen.”

Lättare för de flesta

I förarbetet anges att var fjärde kommuninvånare hade över en mil till sin kommunala anslagstavla, och tre fjärdedelar av befolkningen hade över en mil till sitt landstings anslagstavla. Nu behöver du bara gå in på din kommuns hemsida för att ta del av informationen.

Utökad service

För att möta behovet hos de som inte har tillgång till dator och internet hemma har kommunerna fått en utökad serviceskyldighet som säger att de måste tillhandahålla informationen även på annat sätt. Det kan till exempel vara genom att ha datorer i kommunhusets entré eller på andra platser där besökare kan läsa den digitala anslagstavlan.

De kommuner som vill kan fortfarande komplettera med information i lokaltidningen eller genom fysiska anslagstavlor.

På startsidan

Anslagstavlan ska vara lätt att hitta direkt från startsidan på kommunens webbplats. Ett stickprov visar att det är lite olika med den saken. På Karlstads och Huddinges hemsidor anges till exempel ganska tydligt och högt upp var anslagstavlan finns. På Stockholms och Malmös hemsidor hittar du den däremot längst ner i botten på sidan med ganska liten stil.

Samtidigt gör den digitala anslagstavlan att det blir möjligt att dela med sig av mer information än tidigare.

Överklaga

Anslagstavlan ska också innehålla upplysningar om hur man överklagar beslut enligt kommunallagen.
Förutom kommuner så gäller de nya reglerna även landsting och kommunförbund.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-01-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas