Svag pension och dyra datorer pressar äldre
Nyheter | Utanförskap
Foto: Colourbox

Svag pension och dyra datorer pressar äldre

Många äldre oroas över kostnaderna för att kunna delta i det digitala samhället. Det visar en enkät bland SPF Seniorernas medlemmar.

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-10

Banker och myndigheter lägger ut allt fler tjänster på internet. För att kunna utnyttja dem krävs ofta nya datorer och telefoner.

Ett exempel på nödvändigheten av att köpa ny mobiltelefon var när appen för mobilt bank-id uppdaterades förra året. Uppdateringen tvingade cirka 10 000 användare att byta ut sina i övrigt fullt fungerande telefoner, skriver Aftonbladet.

Två av tre

SPF Seniorerna har i en webbenkät med sina medlemmar ställt frågan om man känner någon oro som följd av att allt mer i samhället förväntas skötas digitalt och om man anser att den egna hushållsekonomin är stark nog för att hänga med fullt ut i den digitala utvecklingen.

• 65 procent är oroliga över att alltmer måste skötas digitalt.
• 10 procent har inte råd att hänga med. 35 procent svarar att det är tveksamt om man kommer att ha råd.

”Skapar en oro”

– Och då är ändå den här undersökningen gjord med en mejlenkät, alltså bland människor som är digitala, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström till Senioren.

Myndigheterna lägger över mer och mer på nätet, allt från att läsa sin deklaration till sin läkarjournal, konstaterar Peter Sikström.

– Det här skapar förstås en växande oro också hos människor som inte har möjlighet att vara digitala.

Minst 7 000

Enligt flera undersökningar bedöms kostnaden för dator, internet och smarttelefon ligga på 7 000 kronor per år för ett hushåll.

– Det är lågt räknat. Men de pengarna finns inte med i dagens pension, säger Peter Sikström som vill se att samhället och Pensionsmyndigheten i beräkningar av levnadsomkostnader också tar hänsyn till den enskildes IT-kostnader.

– Samhället förväntar av oss att vi ska sköta allt mer via datorer och smarttelefoner. Då måste man ge förutsättningar, och inte bara ekonomiska. Det behövs former för stöd av hur man handhar tekniken också.

Kan inte betala

SPF Seniorernas undersökning visar att ensamhushåll – 17,5 procent – i större utsträckning än sammanboende – 6,6 procent – inte har råd med de digitala omkostnaderna.

Sambandet syns också i hur man bor. 20,8 procent av hyresrättsinnehavarna i SPF Seniorernas enkät uppger att man inte har inkomster nog för att hänga med i den digitala utvecklingen. Bland bostadsrättsinnehavarna är siffran 20,8 procent och bland husägarna 8,6 procent.

SPF Seniorernas undersökning

Undersökningen genomfördes via en så kallad webbenkät under perioden 18 november-2 december 2018.

Utskicket gjordes till ett slumpmässigt urval av SPF Seniorernas medlemmar, totalt mottog 3 974 personer enkäten.

Sammanlagt 1 101 personer valde att besvara hela eller delar av undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30,8 procent.

Dölj faktaruta
Peter Sikström.
Jan Arleij
Publicerad 2019-01-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas