400 000 seniorer utan internet
Nyheter | Delaktighet
Svenskarna och internet, rapport, seniorers internetanvändning Foto Colourbox

400 000 seniorer utan internet

20 procent av alla äldre mellan 65 och 85 står utanför det digitala samhället. Och problemet är inte övergående, skriver tre forskare på DN Debatt.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-10-02

– Vår riksomfattande enkät visar att 20 procent av de äldre helt saknar apparater som gör internetanvändning möjlig. Omräknat till reala tal blir det minst 400.000 individer. För dessa är alltså livet som före datorn och internet, men med den stora skillnaden att det inte görs några telefonkataloger längre, och dessutom är svårt att per telefon informera sig om busstider eller om bankkontoret håller öppet. Det skriver
Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, samtliga verksamma i projektet ”Ung teknik, äldres vardag om svenskar mellan 65 och 85 år och deras användning – och icke-användning – av digital teknik på DN Debatt.

Dyrt med teknik

Siffran kan dessutom vara ännu högre, eftersom de som saknar teknik inte deltar i enkätundersökningar i lika hög grad som andra. (Som Senioren påpekat flera gånger utelämnas också de äldsta åldersgrupperna i regel helt från alla undersökningar. I det aktuella projektet ingår till exempel ingen över 85.) Som om inte detta var nog fylls ”icke-användarna” på eftersom människor tenderar att få sämre ekonomi och krympande sociala nätverk.

– Det är inte billigt med digital teknik, vilket ibland glöms bort. Det är svårt att komma under en årskostnad på sju tusen kronor för ett hushåll med dator, internet och smarttelefon, skriver forskarna.
14 procent av seniorerna i undersökningen har bara tillgång till en uppkopplad ”apparat” i hushållet (dator, smarttelefon eller platta), medan en yngre familj inte sällan har flera datorer, plattor, mobiltelefoner och kanske även en ”smart teveapparat”.

Blir snabbt omodern

Utöver detta kan plattan eller datorn du lärde dig hantera bli omodern och svår att uppdatera och använda på bara några år, eftersom tekniken ständigt utvecklas.
”… när teknik fasas ut, fasas också en del användare ut. Alla klarar inte de nödvändiga nyinköpen eller de förändringar de innebär. Det är sällan den nya apparaten ser likadan ut, och hanteras på samma sätt, som den gamla.”

Måste finnas alternativ

Debattörerna ser inte digitaliseringen som någonting negativt, men framhåller vikten av att de nya tjänsterna måste utgå från dem som faktiskt ska använda dem. Tekniken ska anpassas efter människorna, inte människorna efter tekniken. Det måste också finnas alternativ för den som står utanför det digitala samhället. Myndigheter måste kunna kontaktas även via brev, telefon eller genom besök.

”Medborgarnas förmåga att upprätthålla och utveckla sina digitala kompetenser är avgörande för huruvida digitaliseringens många goda möjligheter ska kunna realiseras. Frivilligorganisationernas arbete täcker inte på långt när behoven. Men med mera genomtänkta strategier från statsmakternas sida, som i högre grad också intresserar sig för teknikens användare, finns goda förutsättningar för framtida framgångsrika samarbeten.” skriver forskarna på DN Debatt.

Här hittar du hela artikeln ”Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället”

Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy” finansieras av Forte.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-10-02
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas