Många fortfarande utanför internet
Ekonomi & Pension
Foto Colourbox

Många fortfarande utanför internet

Användandet av internet och sociala medier har ökat betydligt bland 65+ under de senaste tre åren. Men fortfarande är det många som står utanför.

Publicerad 2011-11-17

Åtta av tio unga pensionärer, det vill säga personer mellan 65 och 75 år, har idag tillgång till internet. Och hälften av dem är ute på nätet varje dag.

Siffrorna presenteras i rapporten ”Svenskarna och Internet” från .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Undersökningen, som görs varje år, är nu inne på sitt tolfte år.

Bland de äldsta saknar däremot en majoritet fortfarande tillgång till internet. Bland 75+ har bara fyra av tio har tillgång till internet, och bara en av fyra använder nätet dagligen.

Det är alltså fortfarande många som står utanför. Det är inte heller samma sak att ha tillgång till internet som att faktiskt använda det. Bland äldre pensionärer utan högre utbildning är intresset för att börja använda digital teknik lågt, särskilt bland kvinnor.

Allt fler blir dock ”digitalt delaktiga”. För två år sedan var det 1,7 miljoner svenskar över tolv år som knappt eller inte alls använde Internet hemma. I år har antalet sjunkit till 1,33 miljoner, samtidigt som befolkningen har ökat.

Och det är inte minst bland seniorerna som delaktigheten ökar. Sedan 2009 har internetanvändandet bland personer mellan 65 och 74 ökat med 14 procent. Och deltagandet i sociala nätverk, som Facebook, har gått upp från 8 procent till 25 procent bland unga pensionärer 66-75.

Banktjänster, e-post, spel och faktasökning
De flesta använder internet för att söka information på Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller och telefonnummer, kolla upp fakta, spela spel eller leta efter kartor och vägbeskrivningar.
Äldre internetanvändare skiljer sig inte nämnvärt från de yngre. De är i och för sig inte lika aktiva och tillbringar inte lika lång tid på nätet.

Musiktjänsterna som vuxit stort på senare tid är dock framför allt de yngstas territorium.

Internet i mobilen
21 procent av personer mellan 56-65 går då och då ut på internet via sina mobiltelefoner, och 9 procent av personerna mellan 66-75 år.

Mobilt internet är vanligare i städerna än på landsbygden, och bland äldre användare är det flest män som tagit till sig tekniken.
60 procent av 66+ som använder mobilt internet gör det för att se nyheter och väder, 56 procent kollar sin e-post och 42 procent använder banktjänster i mobilen.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas